Apliecinājuma pakalpojumi | KPMG | LV

Apliecinājuma pakalpojumi

Apliecinājuma pakalpojumi

Uzņēmumu vadītājiem ir nepieciešams apliecinājuma līmenis, kas pārsniedz tradicionālās revīzijas sniegto līmeni.

Uzņēmumu vadītājiem ir nepieciešams apliecinājuma līmenis, kas pārsniedz...

Apzinoties, ka finanšu pārskatu revīzija un pārbaude var sniegt nenovērtējamu ieskatu uzņēmuma darbībā, mēs uzskatām, ka uzņēmumu vadītājiem ir nepieciešams apliecinājuma līmenis, kas pārsniedz tradicionālās revīzijas sniegto līmeni. Šodien vairs nepietiek ar finanšu pārskatu pārbaudi vien, jo finanšu pārskati pēc definīcijas apskata tikai pagātni. Mums ir jāiet soli tālāk.

Izlemt, kurus riskus ir vērts uzņemties, nav viegls uzdevums, bet vēl grūtāku to padara tas, ka lēmumi ir jāpieņem, izmantojot informāciju, sistēmas vai procesus, kas nav precīzi, saprotami vai pat vienkārši – zināmi. Bez atbilstoša apliecinājuma ir grūti secināt, vai uzņēmuma pārvaldība un riska vadība tiek īstenota pareizajā līmenī. Riska vadība var kļūt par riska jomu. 

Daži no jautājumiem, kurus būtu vērts apskatīt:

• Vai jums ir nepieciešama lielāka pārliecība par procesiem, sistēmām un kontrolēm pār datiem, kas tiek iesniegti regulatoriem un finansētājiem, vai lielāka pārliecība par datiem, kas tiek sniegti regulatoriem un finansētājiem? 

• Ja gada pārskatā iekļaujat informāciju par sava uzņēmuma ilgtspēju vai gatavojat atsevišķu Korporatīvās sociālās atbildības ziņojumu, vai jums ir nepieciešams neatkarīgs atzinums iesniegšanai svarīgākajām ieinteresētajām pusēm?

• Vai bankas pieprasa neatkarīgu apliecinājumu aizņēmuma nosacījumu izpildei?

• Vai lielāka pārliecība par ieņēmumu gūšanas, apstrādes vai uzskaites procesiem palīdzētu identificēt iespējas gūt papildu peļņu vai riskus, ka varētu tikt zaudēti ieņēmumi un pastāv kontroles trūkumi?

• Ja sākotnējā publiskā piedāvājuma ietvaros jums ir jāsagatavo dažāda veida atskaites, ieskaitot nākotnes finanšu informāciju, vai ir nepieciešams neatkarīgu revidentu atzinums?

Mums vienlīdz svarīgi ir palīdzēt uzņēmumiem izmantot jaunās iespējas, kas tiem paveras, un tajā pat laikā mazināt riskus. Daudzās uzņēmuma darbības jomās mēs kā revidenti izmantojam prasmes, rūpību un izzinošu attieksmi, kuru nav viegli izmērīt. 

Lai arī cik sarežģītas un unikālas būtu jūsu prasības, mēs varam nodrošināt informāciju, kas nepieciešama turpmākai darbībai ar pārliecību. Mēs nodrošināsim, ka jums tiek sniegta nepieciešamā palīdzība, piesaistot KPMG konsultāciju un nodokļu ekspertus.

Pakalpojumi tiek sniegti šādās jomās:

• Ziņojumi par finanšu informāciju, kas sagatavota sākotnējiem publiskajiem piedāvājumiem un kotēšanai biržā

• Apliecinājums par regulatora un līgumu nosacījumu izpildi (ieskaitot ES un citu grantu revīzijas un saskaņoto procedūru uzdevumus)

• Ieņēmumu apliecinājums

• Nākotnes/prognožu apliecinājums

• Ilgtspējas apliecinājums

• Citi apliecinājuma pakalpojumi, kas īpaši piemēroti jūsu apstākļiem

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt

Mūsu vadība