Dati un analītika | KPMG | LV

Dati un Analītika

Dati un analītika

Datu un analītikas pakalpojumi

Datu un analītikas pakalpojumi

Mūsdienās datu un analītikas risinājumu attīstība ir radījusi jaunu problēmu risināšanas veidu, izmantojot padziļinātu izpratni par datiem, biznesu un pielietojot inovatīvas tehnoloģijas. Datu avotu apjoms strauji pieaug, risinājumi kļūst arvien pieejamāki, un uzņēmumiem jāpārvērš dati pievienotā vērtībā, lai iegūtu konkurences priekšrocības. KPMG ir spēruši vairākus soļus, lai izstrādātu nozarēm atbilstošus inovatīvus analītikas risinājumus, kas palīdz klientiem apjaust un pilnvērtīgi izmantot savu datu vērtību.

Mūsu datu analītikas stratēģija ir vērsta uz izcilas izpratnes veidošanu par jūsu biznesu un vispārējām datu īpatnībām. Ar mērķi identificēt pamatproblēmas avotu, lai mūsu profesionāļi varētu palīdzēt jums risināt svarīgākos jautājumus, kas saistīti ar izaugsmes veicināšanu, vai izmaksu samazināšanu un risku novēršanu.

 
  • Vadības atskaites, paneļi un KPI:                                            
    • Rekomendācijas par nozarei specifiskiem galvenajiem darbības rādītājiem (KPI), procesu optimizēšanu un atskaišu struktūras uzlabojumiem
    • Automatizētu rīku izstrāde, ieskaitot vadības atskaišu vizualizēšanu un izstrādi QlikView, QlikSense, Power BI, Excel un citās programmās
  • Atbalsts optimāla Biznesa Inteliģences rīka izvēlē
  • Datu iegūšanas, apstrādes, augšupielādes (ETL), labošanas un papildināšanas aktivitāšu automatizēšana uzņēmuma analīzes un vadības atskaišu vajadzībām  
  • Analītisko modeļu izstrāde, piemēram, cenošanas vai pašizmaksas modeļi
  • Prognozējošo (predictive), mašīnu mācīšanās (machine learning), izzinošo (cognitive computing), kā arī teksta un sarunu analīzes modeļu izstrāde                                               

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt

Kontakti