Vadības konsultācijas | KPMG | LV

Vadības konsultācijas

Vadības konsultācijas

Mūsu vadības konsultāciju profesionāļiem ir gan ievērojamas tehniskās prasmes, gan nozaru pieredze.

Mūsu vadības konsultāciju profesionāļiem ir gan ievērojamas...

Neatkarīgi no uzņēmuma īpašumtiesību struktūras vadības uzdevums ir pastāvīgi pētīt uzņēmuma darbības rezultātus, izmaksu posteņus un apstākļus, kas ietekmē uzņēmuma darbības politiku, meklējot iespējas paaugstināt efektivitāti un izmantot tehnoloģiju inovācijas sniegtās iespējas, kā arī izmaiņas likumdošanā, patērētāju uzvedībā, demogrāfiskajās tendencēs un ekonomiskajos apstākļos. 

Mūsu vadības konsultāciju profesionāļiem ir gan ievērojamas tehniskās prasmes, gan nozaru pieredze, kas gūta, konsultējot dažādu sektoru uzņēmumus, ieskaitot biržā kotētus uzņēmumus, daudznacionālus uzņēmumus, valsts kapitālsabiedrības un vadošās bezpeļņas organizācijas. Mēs sniedzam praktiskus padomus un palīdzam sasniegt taustāmus un ilgstošus uzlabojumus. 

Pakalpojumi tiek sniegti šādās jomās:

• Finanšu pārvaldība

• Korporatīvā izpēte un analīze

• Stratēģija un darbība

• Cilvēkresursi un izmaiņas

• Pēc-apvienošanās integrācija

• ES un valsts sektors

• Palīdzība lielu projektu īstenošanā

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt

Kontakti