IT konsultācijas | KPMG | LV

IT konsultācijas

IT konsultācijas

Informācijas sistēmas un to procesu veiksmīga pārvaldība sniedz konkurences priekšrocības un ir viens no panākumu stūrakmeņiem.

Informācijas sistēmas un to veiksmīga pārvaldība sniedz konkurences priekšrocības.

Informācijas sistēmas ir katra uzņēmuma pamata aktīvs, kas atrodas uzņēmuma biznesa procesu centrā.

Visas  informācijas  sistēmas  un  procesi ir  pakļauti  riskiem,  un nespēja pilnvērtīgi pārvaldīt IT procesus var radīt uzņēmumam nopietnus zaudējumus un mazināt tā konkurētspēju. Mūsdienu dinamiskajā  vidē  katram uzņēmumam  ir vajadzīga  efektīva informācijas risku pārvaldības sistēma, lai

nodrošinātu minēto  risku  ierobežošanu,  koncentrējoties uz  uzņēmuma pamatbiznesu, izvēloties kontroles, kuras ir efektīvas un līdz minimumam samazina resursus, kas nepieciešami kontroļu administrēšanai.  Sniedzot konsultāciju  pakalpojumus  IT jomā,  KPMG  izmanto  visaptverošu  pieeju,  kas apvieno zināšanas par dažādām nozarēm ar darbinieku profesionālo pieredzi,  ļaujot  koncentrēties  ne  tikai  uz tehnoloģijām, to   ieviešanu un pārvaldību,   bet   arī   uz   biznesa procesiem un cilvēkiem, kuri šīs tehnoloģijas izmanto.

Pakalpojumi tiek sniegti šādās jomās:

• IT stratēģija un analīze;

• IT audits (atbilstība un sertifikācija);

• Kibersertifikācija (informācijas aizsardzība, ielaušanās testēšana, reaģēšana uz informācijas drošības incidentiem un uzņēmuma elastība informācijas drošības incidentu gadījumos);

• Konsultācijas IT pārvaldībā;

• Konsultācijas par IT projektiem;

• Konsultācijas par IT ārpakalpojumiem;

• Programmatūras prasību noteikšana;

• Darbinieku apmācība informācijas drošības jautājumos.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt

Kontakti