kiberdrosibas-un-it-vadibas-konsultacijas | KPMG | LV

Kiberdrošības un IT vadības konsultācijas

Kiberdrošības un IT vadības konsultācijas

KPMG IT konsultanti palīdzēs jūsu uzņēmumam saskaņot IT iespējas ar stratēģiskajiem un darbības mērķiem.

KPMG IT konsultanti palīdzēs jūsu uzņēmumam saskaņot IT...

Tehnoloģiju attīstība mūsdienu biznesam pieprasa regulāru savu IT sistēmu drošības pārbaudi un pilnveidi, kas atbildīgam uzņēmumam būtu jāveic regulāri. Inovācijas, ko ienes IT joma, rada arvien jaunas iespējas un uzņēmumiem ir svarīgi neapjukt šajā iespēju virknē. KPMG IT konsultanti palīdzēs jūsu uzņēmumam saskaņot IT iespējas ar stratēģiskajiem un darbības mērķiem. Mūsu padoms ir objektīvs un pilnībā balstīts uz jūsu organizācijas vajadzībām. Mēs izprotam tehnoloģiju ietekmi uz uzņēmējdarbību un savā darbībā plaši izmantojam KPMG pieejamos nacionālos un globālos resursus, kas palīdz sasniegt Jūsu uzņēmuma IT iespēju pilnu potenciālu.

Mūsu IT komanda palīdzēs šādās jomās:

  • IT stratēģijas izstrāde
  • IT audits
  • IT sistēmu sertifikācija
  • Kibersertifikācija (informācijas aizsardzība, ielaušanās testēšana, simulācijas testi, reaģēšana uz informācijas drošības incidentiem un uzņēmuma elastība informācijas drošības incidentu gadījumos)
  • Konsultācijas IT pārvaldībā
  • Konsultācijas par IT ārpakalpojumiem
  • Biznesa vajadzībās balstītu programmatūras prasību noteikšana, tajā skaitā tehnisko specifikāciju izstrāde
  • Darbinieku apmācība informācijas drošības jautājumos

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt

Sazinies ar mūsu komandu: