Dati un analītika | KPMG | LV
Dati un analītika

Dati un analītika

Dati un analītika

D&A

D&A

Datu un analītikas pakalpojumi

Dati un analītika

Datu un analītikas risinājumu izstrādes jomā Latvijā esam palīdzējuši mūsu klientiem palielināt ieņēmumus, samazināt izmaksas, automatizēt procesus uzņēmumā un iegūt labāku izpratni par izmaksu ietekmes faktoriem, kā arī pieņemt pamatotus lēmumus, nosakot savu preču vai pakalpojumu cenas.

5 īpaši lietderīgi datu un analītikas pakalpojumu veidi, kas palīdzēs jūsu biznesam:

 • Vadības atskaites un analītikas automatizēšana, vadības paneļi un galvenie darbības rādītāji (KPI);
 • Datu kvalitātes pilnveidošana, algoritmu izstrāde, datu iegūšanas, transformēšanas un ielādes automatizēšana (ETL);
 • Prognozējošā analītika (predictive analytics), mašīnmācīšanās (machine learning), mākslīgais intelekts (AI);
 • Robotikas procesu automatizācija (RPA);
 • Analītisko modeļu izstrāde, piemēram, cenošanas vai izmaksu alokācijas modeļi.

Mēs piemeklēsim jums piemērotāko tehnoloģiju un datu risinājumu, lai jūs varētu to izmantot uzņēmuma vērtības celšanai un izaugsmei. Sazinieties ar mums, lai uzzinātu vairāk par iespējām, ko jūsu biznesam sniedz datu analītika!

Vairāk par datu analītikas pakalpojumiem lasiet zemāk.

Data analytics

Vadības atskaites un analītikas automatizēšana, vadības paneļi un galvenie darbības rādītāji (KPI)

 • Esošo atskaišu revīzija, lai identificētu optimizēšanas potenciālu;      
 • Biznesa inteliģences platformu izvērtēšana, rekomendācijas izvēles veikšanai;
 • Vadības atskaišu procesu optimizēšana, industrijai specifisku darbības rādītāju un vadības paneļu definēšana;
 • Automatizētu BI rīku izstrāde un ieviešana, tajā skaitā vadības atskaišu un vadības paneļu izstrāde: QlikView, QlikSense, Power BI, Excel, u.c.

Būtiskākie jautājumi:

 • Vai atskaišu sagatavošanai tiek veltīts ievērojams manuālā darba apjoms?
 • Vai organizācijā pastāv liels skaits ar iekšējām atskaitēm bez skaidras struktūras?
 • Vai atskaites tiek sagatavotas laicīgi?
 • Vai Jūsu atskaites ir viegli uztveramas un saprotamas?
 • Vai biznesa lēmumi tiek pieņemti balstoties uz datiem? 

Datu kvalitātes pilnveidošana, algoritmu izstrāde, datu iegūšanas, transformēšanas un ielādes automatizēšana (ETL)

Būtiskākie jautājumi:

 • Vai datu kvalitātes nepilnību novēršanai ir nepieciešams regulārs manuāls darbs?
 • Vai uzticība datiem un analīzes rezultātiem ir nepilnīga?

Prognozējošā analītika (predictive analytics), mašīnmācīšanās (machine learning), mākslīgais intelekts (AI)

 • Klientu analītika – krustpārdošana (cross-sale), piepārdošana (up-sale), neaktīvo klientu aktivizēšana;
 • Lokācijas analītika – veikalu, filiāļu, bankomātu, industriālo tīklu optimizēšana;   
 • Procesu automatizēšana – izmantojot automatizētu analītiku no ERP/CRM datiem;
 • Biznesa inteliģences un Datu analītikas stratēģija un pārvaldīšana;
 • Prognozējoša fizisko aktīvu pārvaldība un uzturēšana;
 • Lojalitātes un neapmierinātības prognozējošie modeļi, ieņēmumu prognozes.

Būtiskākie jautājumi:

 • Vai inovatīvu tehnoloģiju un analītikas pielietošana ir viena no prioritātēm, lai nākotnē iegūtu konkurētspējas priekšrocību?

Robotikas procesu automatizācija (RPA)

 • Standartizētu uzdevumu pilnīga automatizācija. Piemēram, maksājumu izveide, algu aprēķins, polišu/karšu anulēšana, specifiskas informācijas sagatavošana un nosūtīšana, atlīdzību apstrāde, u.tml.

Būtiskākie jautājumi:

 • Vai nozīmīgs manuāla darba apjoms tiek patērēts līdzīgu, standartizētu uzdevumu veikšanai?

Analītisku modeļu izstrāde, piemēram, cenošanas vai izmaksu alokācijas modeļi

Būtiskākie jautājumi:

 • Vai ir precīzi zināms, cik Jūsu produkts vai pakalpojums izmaksā?
 • Vai Jūs variet produkta/pakalpojuma pašizmaksu aprēķināt ātri un standartizētā veidā?

Sazinieties ar mums