Uzņēmuma darbības uzlabošana | KPMG | LV
close
Share with your friends

Uzņēmuma darbības uzlabošana

Uzņēmuma darbības uzlabošana

KPMG speciālisti palīdzēs konstatēt esošos uzņēmuma darbības un finanšu sarežģījumus un izstrādāt vīziju uzņēmuma attīstības stratēģijai.

KPMG speciālisti palīdzēs konstatēt sarežģījumus un izstrādāt attīstības stratēģiju.

Ja ir radusies nepieciešamība atrisināt operacionālas vai finanšu problēmas un uzlabot uzņēmuma darbības rezultātus, mūsu speciālisti palīdzēs jums sakārtot prioritātes un koncentrēties uz svarīgāko.

Šodienas strauji mainīgajā vidē ar grūtībām saskaras ikviens uzņēmums. Nepareizā virzienā sperts solis dažkārt var būtiski ietekmēt uzņēmuma darbības rezultātus un vērtību. KPMG integrētā speciālistu komanda palīdzēs jums pieņemt pareizos lēmumus sarežģītās situācijās, lai ieinteresētajām pusēm varētu sniegt taustāmus rezultātus.

Uzņēmumu atveseļošana

Lai pārvarētu operacionālas vai finanšu grūtības un uzlabotu darbības rezultātus, ir nepieciešams ātri stabilizēt naudas plūsmu un likviditātes stāvokli un reālistiski izvērtēt pieejamās iespējas. 

Mēs piedāvājam vienotu pieeju uzņēmumu darbības uzlabošanai, identificējot stratēģisku, operacionālu, organizatorisku un finanšu pārmaiņu iespējas un izmantojot tās, lai sasniegtu taustāmus rezultātus. Mēs palīdzēsim izveidot stipru pamatu uzņēmuma atveseļošanai, izvērtējot tā likviditāti un izveidojot vadības plānu. 

Mūsu integrētā speciālistu komanda palīdzēs jums koncentrēties uz galvenajiem aspektiem pārmaiņu vadības svarīgākajos posmos.

• Iespēju identificēšana: Kā es varu ātri un efektīvi izvērtēt pieejamās iespējas?

• Situācijas stabilizēšana: Kā stabilizēt uzņēmumu un novērtēt tā finanšu stāvokli?

• Atveseļošanas stratēģija: Kādi finanšu ieguvumi ir man pieejamajām iespējām?

• Izpilde: Kā nodrošināt, lai atveseļošanas plāns tiktu izpildīts pilnībā?

• Vērtības realizēšana: Kādi riski un izmaksas ir saistītas ar katru no iespējām, ieskaitot plānus rīcībai neparedzētos gadījumos?

Iegūstiet atbildes uz šiem jautājumiem un informāciju par citiem apsvērumiem, lejupielādējot e-grāmatu “Turnaround” (PDF 2,52MB) vai sazinoties ar kādu no mūsu speciālistiem.

Finanšu pārstrukturēšana

Nonākot finanšu grūtībās, uzņēmuma īpašnieki meklē papildu informāciju vai resursus, kas palīdzētu atjaunot uzticību. Mēs palīdzēsim iegūt izpratni par sarežģīto vidi, kurā darbojas aizņēmēji, aizdevēji un uzņēmumu īpašnieki, kā arī vadīsim sarunas ar ieinteresētajām pusēm, nodrošinot, ka jūs vienmēr esat informēts par jaunāko un varat pieņemt vislabākos lēmumus. Mēs palīdzēsim izvērtēt īstermiņa likviditātes prasības un rīcību, kas jāveic uzņēmuma vērtības saglabāšanai un potenciālo stabilitātes risku novēršanai.

Mūsu integrētā speciālistu komanda palīdzēs jums koncentrēties uz galvenajiem jautājumiem, kas rodas uzņēmuma restrukturizācijas gaitā, lai varētu ieviest ilgtspējīgas operacionālas un finanšu pārmaiņas.

• Novērtēšana un stabilizēšana: Vai mans uzņēmums ir pietiekami likvīds, lai varētu turpināt darbību?

• Iespēju izvērtēšana: Vai ir zināms, kas ir nogājis greizi un kā to vērst par labu?

• Sarunas ieinteresēto pušu starpā: Kā nodrošināt, lai sarunās ir iesaistītas visas puses?

• Iespēju izstrāde: Kura kapitāla struktūra būs visveiksmīgākā?

• Īstenošana: Kā panākt vienošanos visu ieinteresēto pušu starpā, lai ieviestu jauno kapitāla struktūru?

• Pastāvīga uzraudzība: Kā nodrošināt atbalstu uzņēmumam atlabšanas gaitā?

Atbildes uz šiem un daudziem citiem svarīgiem jautājumiem, lejupielādējot e-grāmatu “Financial Restructuring” (PDF 2,05MB) vai sazinoties ar kādu no mūsu speciālistiem mūsu speciālisti.

Maksātspējas stratēģija

Nonākot finanšu grūtībās, uzņēmuma vadība saskaras ar daudzām problēmām. Mēs palīdzēsim jums izvērtēt situāciju un, ja nepieciešams, izstrādāt īstenojamu maksātnespējas procesa plānu. Kopā ar jums un ieinteresētajām pusēm mēs palīdzēsim identificēt, kā rīkoties, lai nodrošinātu maksimālu vērtību.  Mēs palīdzēsim izvērtēt dažādo iespēju ietekmi un riskus, identificēsim vispiemērotāko jurisdikciju maksātnespējas dokumentu iesniegšanai un sagatavot detalizētu maksātnespējas plānu, kurā ievērotas visu ieinteresēto pušu intereses. Mēs atbalstīsim jūsu centienus atjaunot normālu uzņēmuma darbību un nostabilizēt tā finanšu stāvokli.

Mūsu integrētā speciālistu komanda palīdzēs jums koncentrēties uz galvenajiem aspektiem maksātnespējas plāna izstrādes, īstenošanas un pabeigšanas svarīgākajos posmos.

• Grūtībās nonākuši uzņēmumi: Cik nopietna ir šī problēma?

• Maksātnespējas procesa plānošana: Kādas iespējas ir pieejamas?

• Maksātnespējas procesa sākšana: Kas jādara, kad mans uzņēmums nonāk tiesiskās aizsardzības procesā?

• Īstenošana: Kā maksimāli palielināt vērtību?

• Tiesiskās aizsardzības procesa pārtraukšana: Kā atgriezt uzņēmumu normālā darbībā?

Iegūstiet atbildes uz šiem un daudziem citiem svarīgiem jautājumiem, lejupielādējot e-grāmatu “Solvency Strategies” (PDF 2,12MB) vai sazinoties ar kādu no mūsu speciālistiem mūsu speciālisti.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt

Kontakti