Darījumu konsultācijas – pārmaiņu īstenošanai | KPMG | KPMG | LV
close
Share with your friends

Darījumu konsultācijas

Darījumu konsultācijas

Mainās ekonomiskā vide, nodokļu politika un tendences. KPMG integrētās speciālistu darījumu konsultācijas palīdzēs sasniegt rezultātus.

KPMG integrētās speciālistu darījumu konsultācijas palīdzēs sasniegt rezultātus.

KPMG integrētās speciālistu komandas strādā pie tā, lai darījums notiktu ātri un jūs varētu ieraudzīt un izmantot iespējas gūt labumu restrukturizācijas un darījuma cikla laikā.

Spiediens sasniegt labākus un ilglaicīgākus rezultātus ieinteresētajām pusēm šodienas biznesa vidē ir lielāks nekā jebkad iepriekš. Mēs, KPMG, domājam kā investors, vērtējot, kādu labumu var gūt no uzņēmuma iegādes, pārdošana, finansēšanas vai uzlabošanas.

Šodien darījumi netiek slēgti tukšā vietā. Katrs lēmums – par biznesa stratēģiju, iegādes stratēģiju, par plāniem pārdot ieguldījumus vai piesaistīt finansējumu, vai arī restrukturēt uzņēmumu – ir jāpieņem, izvērtējot jūsu komercdarbību, sektoru un globālo ekonomiku kopumā.

Mūsu speciālistu komandas apvieno globālu skatījumu un vietēju pieredzi ar plašām sektoru zināšanām, palīdzot jums īstenot sarežģītus, fragmentētus procesus.

Palīdzot plānot un īstenot stratēģiskas pārmaiņas, kā arī sasniegt novērtējamu portfeļa vērtības pieaugumu, par svarīgāko mēs uzskatām  taustāmu rezultātu  sasniegšanu. Tādu rezultātu, kas ļauj skaidri saskatīt, kas ir iegūts darījuma rezultātā un ko jūs vēlētos iegūt nākamā darījuma rezultātā.  

Reāli rezultāti, ko sasniedz integrēta speciālistu komanda.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt

Kontakti