Pirmā Latvijā sertificētā kases sistēma | KPMG | LV
close
Share with your friends

Pirmā Latvijā sertificētā kases sistēma

Pirmā Latvijā sertificētā kases sistēma

Starptautiskā audita un biznesa konsultāciju kompānija KPMG Baltics ir veiksmīgi pabeigusi Latvijā pirmās, jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošās, kases sistēmas atbilstības pārbaudi. Latvijas uzņēmumiem ir atlikuši nepilni pieci mēneši līdz brīdim, kad jāsāk lietot jaunajām tehniskajām prasībām atbilstošus, sertificētus kases aparātus un sistēmas.

Direktore, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Latvijā

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

Kases sistēma sertificēta

Latvijā pirmās jaunajām prasībām atbilstošās kases sistēmas izplatītājs ir SIA Universālās vadības sistēmas, kas ir viens no lielākajiem kases sistēmu tirdzniecības un apkalpošanas uzņēmumiem Latvijā. Jau tuvākajā laikā KPMG Baltics uzsāks vēl sešu SIA Universālās vadības sistēmas kases sistēmu atbilstības pārbaudes. Normatīvie akti nosaka, ka atbilstoši jaunajām prasībām sertificētus kases aparātus vai sistēmas uzņēmumiem bija jāsāk lietot jau no 2017. gada 1. janvāra, bet līdz 1. jūlijam ir jāveic to sertificēšana (atbilstības noteiktajām tehniskajām prasībām novērtēšana).

Kārlis Mālnieks, KPMG Baltics vecākais projektu vadītājs, sertificēts IT sistēmu revidents: “VID īpašā paziņojumā ir uzsvēris, ka kases aparātus un sistēmas, kuras ir sertificētas atbilstoši jaunajām tehniskajām prasībām, ir jāuzsāk lietot līdz 2017. gada 1. jūlijam. Līdz ar to, lai sertificētu savu kases aparātu vai sistēmu, kuru šobrīd lieto nodokļu maksātājs, ir atlicis mazāk nekā pieci mēneši. Uzņēmumiem ir jāņem vērā, ka normatīvo aktu regulējums attiecībā uz jauno kases aparātu lietošanas uzsākšanas termiņu netiks grozīts. Viena kases aparāta vai sistēmas veida testēšana un sertifikācija atbilstoši starptautiskajai metodoloģijai ilgst vairākas nedēļas. Tāpēc aicinu tirgotājus, dažādu pakalpojumu sniedzējus un citus uzņēmējus, kuriem kases aparātu un sistēmu lietošana ir ikdienas nepieciešamība, vērsties pie saviem apkalpojošajiem dienestiem, lai paātrinātu kases aparātu un sistēmu sertificēšanu, ja tie atbilst tehniskajām prasībām.”

Latvijā šobrīd ir pieejami vairāk nekā simts dažādu kases aparātu modeļu un vairāki desmiti dažādu kases aparātu sistēmu risinājumu. Jaunajām prasībām ir jāpielāgo lielākā daļa esošo kases aparātu un sistēmu.

“Ja šobrīd lietotais kases aparāts vai sistēma tehniskajām prasībām neatbilst un uzņēmējs ir pieņēmis lēmumu iegādāties jaunu iekārtu, vispirms ir lietderīgi pārliecināties, vai attiecīgā iekārta patiešām ir sertificēta kā atbilstoša. Tas ļaus izvairīties no papildu izmaksām, to vēlāk pielāgojot jaunajām tehniskajām prasībām. Informācija par sertificētajiem kases aparātiem un sistēmām ir apkopota VID mājaslapā. Jāuzsver, ka vislielākā atbildība šobrīd gulstas uz kases aparātus un sistēmas apkalpojošajiem dienestiem, kuriem ir pienākums izplatīt atbilstošus kases aparātus un sistēmas, kā arī nodrošināt laicīgu to sertifikāciju. No viņu iniciatīvas lielā mērā ir atkarīgs tas, vai vēlāk necietīs viņu klienti – kases aparātu un sistēmu lietotāji,” norāda K. Mālnieks.

KPMG Baltics kopš 2016. gada 1. oktobra ir VID atzīta kases aparātu atbilstības pārbaudes institūcija. Atbilstības pārbaudes ietvaros KPMG Baltics veic elektronisko ierīču un iekārtu modeļu, modifikāciju un programmu versiju pārbaudes, lai pārliecinātos par minēto ierīču un iekārtu atbilstību noteiktajām tehniskajām prasībām. Pēc kases aparāta atbilstības pārbaudes, saņemot apliecinājumu par atbilstību jaunajām tehniskajām prasībām, VID kases aparātu iekļauj publiski pieejamajā nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu vienotajā datu bāzē.

© 2018 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveicē reģistrēto KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt