Mūsu loma pasaulē | KPMG | LV

Mūsu loma pasaulē

Mūsu loma pasaulē

Mūsu ikdienas uzdevums ir radīt pārliecību un iedvesmot pārmaiņām. Pievienojies mums un to darīt varēsi arī tu.

Mūsu ikdienas uzdevums ir radīt pārliecību un iedvesmot pārmaiņām.

KPMG ir būvēta uz dziļas uzticības, kvalitātes un sadarbības pamatiem.

Šie principi ir iedzīvināti visā, ko mēs darām, jo mēs esam pārliecināti, ka kopā mēs varam izdarīt daudz.Mūsu darbs ietekmē klientus un tādējādi mēs varam ietekmēt tirgu un sabiedrību kopumā.

Mūsu darbinieki labprāt uzņemas atbildību pret klientiem, globālo dalībfirmu tīklu un viens pret otru. Nākot uz darbu ikdienā, mūsu darbinieki skaidri apzinās savu mērķi:  Mēs esam pārliecināti, ka mūsu darbs palīdz kapitāla tirgiem gūt pārliecību un stiprināt ekonomiku, veicināt progresu un vairot sabiedrības labklājību.

Mēs vēlamies sadarboties ar cilvēkiem, kuriem šis mērķis arī ir tuvs. Cilvēkiem, kas vēlas panākt pozitīvas pārmaiņas un dot ieguldījumu sabiedrības attīstībā. Cilvēkiem, kas ir gatavi mainīt pasauli, kurā mēs dzīvojam.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt