Kim, Gwang Suk | KPMG | KR

Kim, Gwang Suk

S.Manager

KPMG in South Korea

gwangsukkim@kr.kpmg.com

+82 2 2112 7438

Publications
Load more
Connections
Load more

Connect with me

  • Seoul, KR