Stefnumótun | KPMG | IS

Stefnumótun

Stefnumótun

Fastmótað verklag KPMG við stefnumótun nýtist jafnt stærstu fyrirtækjum sem og smærri aðilum.

Fastmótað verklag KPMG við stefnumótun nýtist jafnt stórum sem smáum fyrirtækjum.

Í upphafi skyldi endinn skoða

Stefnumótun með sérfræðingum KPMG kappkostar að aðstoða viðskiptavini með því að tengja saman þekkingu og innsæi á mörkuðum, fjármálalega sérþekkingu ásamt innleiðingarferli sem skilar viðskiptavinum raunhæfum árangri. 

Fastmótað verklag KPMG við stefnumótun nýtist jafnt stærstu fyrirtækjum sem og smærri aðilum. 

Stefna sem byggir á og skerpir samkeppnisyfirburði

Viðskiptavinir okkar meta ferska aðkomu við stefnumótun og þar má nefna sviðsmyndagreiningar ásamt rekstrarlegri- og tæknilegri sérþekkingu KPMG sem aðstoðar þá við að draga fram sérstöðu sína og skapa þeim samkeppnisyfirburði á mörkuðum. Þannig hafa í slíkri vinnu orðið til nýjar hugmyndir að viðskiptalíkönum og eins vörum sem skapað hafa viðskiptavinum árangur og skerpt á samkeppnisyfirburðum. 

Alþjóðlegt þekkingarnet nýtt við stefnumótun 

Við nýtum alþjóðlegt net sérfræðinga KPMG eftir þörfum við stefnumótunina til að þjóna viðskiptavinum okkar og leitum leiða til að svara þáttum eins og:

  • Hverjar eru bestu leiðirnar til að auka tekjur og bæta hagnað? 
  • Hvaða ný viðskiptalíkön og þættir geta skapað okkur aukið virði? 
  • Eru rekstraráætlanir okkar, kostnaðarþættir og áhættugreining tengd stefnumótun og sviðsmyndum? 
  • Erum við með rétta samsetningu í rekstri, eignum og afkastagetu eða þurfum við að sameina/byggja/fjárfesta/leggja af ákveðna þætti rekstrar?

Viðskiptavinir í stefnumótun eru á öllum sviðum

Við vinnum með sveitarfélögum, stofnunum og fyrirtækjum á öllum sviðum rekstrar (stórum jafnt sem smáum), við að móta þeim stefnu sem skilar árangri.

Breytingastjórnun 

Þegar breytingar standa fyrir dyrum er lykilatriði að hafa styrka stjórnun á öllu breytingarferlinu og standa rétt að því. Dæmi um þætti sem KPMG hefur komið að eru sameiningar fyrirtækja og stofnana, umbreytingar í rekstrareiningum og margt fleira. Breytingastjórnun er nauðsynleg öllum rekstrareiningum sem þurfa að taka til hendinni og bæta rekstur. 

Hafðu samband

  • Skrifstofur okkar kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs
  • Samfélagsmiðlar @ KPMG kpmg.socialMedia
 

Óska eftir tilboði

 

Senda inn