IFRS-hírlevél - 2016. július-augusztus | KPMG Magyarország
close
Share with your friends

IFRS-hírlevél - 2016. július-augusztus

IFRS-hírlevél - 2016. július-augusztus

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol nyelvű kiadványainak 2016. júliusi és augusztusi számában megjelent információkról.

További tartalmak

Insights into IFRS 2016/17 (13. kiadás)

Az Insights into IFRS 13. kiadása 2016 szeptemberében jelenik meg. A kiadvány összefoglalja az IFRS követelményeit, és széleskörű útmutatást nyújt valós életből vett gyakorlati példákon keresztül, melyeket a KPMG ügyfélmunkái során felmerült problémák alapján válogattak össze. A kiadvány a 2016. augusztus 1-jéig kibocsátott, a 2016. január 1-én kezdődő üzleti évre vonatkozóan hatályos standardokat és értelmezéseket foglalja magában (jelenleg hatályos követelmények), valamint olyan jelentős módosításokat, melyek a későbbi időszakokban lépnek majd hatályba (jövőbeni követelmények).

 

Insights into IFRS 2016/17 (13. kiadás)

Bevételek standard – Áttérési lehetőségek

Melyik a legjobb lehetőség az új bevételi standard bevezetésére egy adott vállalat esetén? Az optimális választást számos tényező befolyásolja, emiatt egyértelmű válasz nem adható erre a kérdésre. Miközben a vállalatok az új IFRS és US GAAP bevétel megjelenítési standard bevezetésére készülnek, szükséges számos kérdésben döntést hozniuk. Ezek közül az egyik kulcsfontosságú téma – melyről a lehető leghamarabb szükséges döntést hozni –, a mikor és hogyan kérdése. Ezen döntés meghozatala nem lesz egyszerű és a válasz nem egyértelmű. Az új standard számos átmeneti lehetőséget tartalmaz. A gazdálkodó választhatja, hogy minden szerződésére alkalmazza az új standardot – és visszamenőlegesen módosít minden összehasonlító időszakot, melyet a 2017-2018-as időszakban közzétett pénzügyi kimutatásaiban bemutat, amennyiben megvárja a hatálybalépés dátumát. Másrészt választhatja azt, hogy nem módosítja visszamenőlegesen az összehasonlító adatokat, hanem az új standard bevezetéséből eredő halmozott hatást a bevezetés évében, egy időszakban számolja el. A standard számos választható alternatívát tartalmaz, melynek hatására egyszerűsödhet a szerződések újraértékelésének folyamata a vállalat számára, ugyanakkor jelentősen megnehezítheti a számviteli beszámolók összehasonlítását. Nincs egy mindenki számára megfelelő univerzális megoldás egy ilyen komplex döntésben. A kiadványban összegyűjtünk néhány kérdést, melyek fontosak lehetnek a vállalatok számára illetve néhány egyszerű lépés, mely segít a döntéshozatalhoz szükséges információk összegyűjtésében.

 

Bevételek standard – Áttérési lehetőségek

IFRS – A bankszektor hírlevele (2016 Q2)

A 2016. évi II. negyedéves kiadvány azon IFRS-eket érintő módosításokkal, aktualitásokkal foglalkozik, melyek a bankokat közvetlenül érintik, valamint elemzi a hatósági követelmények lehetséges számviteli hatásait is. A Számviteli Szabályozói Bizottság (ARC) konszenzusra jutott az IFRS 9 standard EU IFRS közé történő jóváhagyását illetően. A rendelettervezetet előterjesztették az Európai Parlament és a Tanács elé egy három hónap időtartalmú ellenőrzésre. Amennyiben a társjogalkotóktól nem érkezik ellenvetés, a standardot 2016. októberében elfogadhatják.
 

A Tanács kibocsátotta az IFRS 16 Lízingek című standardot, mely megváltoztatja a lízingek számviteli elszámolását melynek köszönhetően a tranzakciók száma megnövekszik a lízingbevevő mérlegében. Az új szabályozás a bankokra és pénzügyi intézményekre, mint lízingbevevő, mint lízingbeadó jelentős hatással lesz.
 

A kiadványban olvasható egy összehasonlítás is, melyben tíz jelentősebb európai bank IFRS 9 szerint elkészített beszámolóját vizsgálták közzététel és a tőkeáttétel arányának változása szempontjából az elmúlt három évre visszamenőleg.
 

Továbbá a kiadvány tartalmaz egy rövid összefoglalót arról, hogy egy bank számviteli elszámolása hogyan befolyásolhatja a kockázati értéket, ami szoros összefüggésben van a tőkeáttétellel.

 

IFRS – A bankszektor hírlevele (2016 Q2)

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

Az IASB júliusi ülésén folytatta a tőkejellemzőkkel rendelkező pénzügyi instrumentumok témájának megvitatását, miután korábban megvizsgálta az eredmény és egyéb átfogó jövedelem (OCI) lehetséges hozzárendelési módjait a saját tőkére vonatkozó igényekhez. A Tanács elsősorban a Gamma Megközelítés¹ alkalmazási lehetőségét vitatta meg: a saját tőkére vonatkozó származékos ügyletek besorolását, eszköz-tőke cserélhetőséget tartalmazó származékos ügyletek illetve a kötelezettség-tőke cserélhetőséget tartalmazó származékos ügyletek besorolását. A projekt következő lépése az lesz, hogy megfontolják a különböző kötelezettség csoportokra vonatkozó eltérő bemutatási kötelezettséget, többek között a variable-for-fixed származékos ügyletekre vonatkozóan és az ehhez kapcsolódó feltételek alkalmazásából eredő kihívásokat.

További kérdések, melyek a jövőbeli üléseken felmerülhetnek:

 • azon instrumentumok besorolása, melyek megfelelnek a jelenlegi visszaadható instrumentumokra vonatkozó kivételnek,
 • feltételekhez kötött alternatív teljesítések számviteli elszámolása, és
 • közzétételek lehetséges javítása a – törzsrészvényeken kívüli – tőkére vonatkozó követelések csoportosítására vonatkozóan.


A júliusi ülésen nem tárgyaltak a makrofedezeti ügyletek számviteli kezeléséről, azonban a Tanács megvitatott egy az IFRS 4 Biztosítási szerződések és az IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok standard egymásra hatásából eredő kérdést. Ennek végkonklúziója, hogy felülvizsgálják a közzétételi követelményt azon gazdálkodó egységek esetén, akik az IFRS 9 alkalmazására vonatkozó ideiglenes mentességet alkalmazzák (az IFRS 4-hez kapcsolódó javasolt módosítás részeként), korlátozva az SPPI értékelést azon eszközök csoportjára, melyeket nem eladásra szánnak vagy valós értéken értékelnek.

¹ További információ a 2015 szeptemberi IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevélben.

 

IFRS – Pénzügyi instrumentumok hírlevél

IFRS – Új standardok

A hírlevél minden negyedév végén összefoglalja az újonnan hatályba lépett, illetve a közeljövőben hatályba lépő standardok listáját. Ezen kiadás a 2016. szeptember 30-án vagy azt követően végződő üzleti évekre, illetve évközi időszakaikra vonatkozóan hatályos standardokat tekinti át.
 

2016. december 31-től lép hatályba:

 • a hatósági árszabályozás alá eső tevékenységet folytató vállalatok számára kibocsátott IFRS 14 Hatósági árszabályozásból eredő elhatárolások standard,
 • az IFRS 11 Közös megállapodások standard módosítása,
 • az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések és IAS 38 Immateriális javak standardok alkalmazható értékcsökkenési és amortizációs módszertanait egyértelműsítő módosítása,
 • az IAS 16 Ingatlanok, gépek és berendezések és IAS 41 Mezőgazdaság standardokban azon biológiai eszköz számviteli követelményeinek megváltoztatása, melyek az évelőnövények definíciója alá tartoznak,
 • az IAS 27 Egyedi pénzügyi kimutatások standard kiegészítése a tőkemódszer egyedi pénzügyi kimutatásokban való alkalmazására vonatkozóan,
 • az IFRS standardok 2012-2014. évi éves javításai,
 • az IFRS 10 Konszolidált pénzügyi kimutatások, IFRS 12 Más gazdálkodó szervezetekben lévő érdekeltségek közzététele és IAS 28 Társult vállalkozásokban és közös vállalkozásokban lévő befektetések standard módosítása a befektetési társaságok esetében alkalmazható konszolidációs kivétel témával,
 • valamint az IAS 1 Pénzügyi kimutatások prezentálása standard közzétételre vonatkozó kiegészítése.


Standardok, melyek még nem léptek hatályba, de korai alkalmazásuk megengedett:

 • az IAS 7 Cash flow kimutatás standard közzétételre vonatkozó kiegészítése,
 • az IAS 12 Nyereségadók nem realizált veszteségekkel kapcsolatban felvett halasztottadó-követelések megjelenítésére vonatkozó módosítása,
 • IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek,
 • IFRS 9 Pénzügyi instrumentumok,
 • A részvényalapú kifizetések besorolása és értékelése, mely az IFRS 2 Részvényalapú kifizetés standard módosítása,
 • valamint az IFRS 16 Lízingek, mely standard előalkalmazása kizárólag az IFRS 15 Vevőkkel kötött szerződésekből származó bevételek standard előalkalmazása esetén megengedett.

 

IFRS – Új standardok

Kapcsolat

 

Ajánlatkérés

 

Tovább