IFRS-hírlevél - 2016. június | KPMG Magyarország

IFRS-hírlevél - 2016. június

IFRS-hírlevél - 2016. június

Összefoglaló a KPMG havonta megjelenő, a Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS-ek) aktualitásaival foglalkozó, angol nyelvű kiadványainak 2016. júniusi számában megjelent információkról.

További tartalmak

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 55. szám

Júniusi ülésén a Tanács különböző ellenőrzési kérdéseket vitatott meg, melyek a közelgő biztosítási szerződések standardhoz kapcsolódó szavazási folyamata közben merült fel. Az IASB pontosította a szerződéses szolgáltatási margin (CSM: contractual service margin) feloldásának szándékát, hogy a CSM egy szerződéscsoportba tartozó jövőbeli szolgáltatásokból származó profitját reprezentálja a beszámolási fordulónapon. A csoportbeosztás ugyanaz lenne, mint amikor a szerződések hátrányosságát vizsgálják, és a feloldás a várható időtartamot, valamint az időszak végéig ebben a csoportban maradó szerződések méretét tükrözné. A Bizottság továbbá pontosította, hogy a meglévő csoportokhoz később is lehet majd új szerződéseket hozzáadni, amennyiben a hozzáadás időpontjában az új szerződés a csoporthoz hasonló jellemzőkkel rendelkezik.

 

Az IASB beleegyezett, hogy eltörölje az eredménykimutatásban a biztosítási pénzügyi bevétel vagy kiadás cost measurement basis alapján történő bemutatást azon vállalatok számára, amelyek a biztosítási pénzügyi bevételt és kiadást felosztják az eredménykimutatás és az egyéb átfogó jövedelem (OCI) között. Továbbá megállapodtak annak pontosításában, hogy ebben az esetben a gazdálkodó egységnek egy „szisztematikus elosztást” kell bemutatni az eredménykimutatásban a teljes várható biztosítási bevételekre és kiadásokra a szerződés teljes élettartamára vonatkozóan. Valamint útmutatást is nyújtottak, hogy miszerint határozzák meg a „szisztematikus elosztást” és megegyeztek abban, hogy egy gazdálkodó egységnek nem szükséges felbontania a kockázati kiigazítást külön pénzügyi komponensre és külön kockázatvállalási komponensre.

 

Az IASB hajlandó további útmutatást nyújtani arra vonatkozóan, hogy a pénzáramok teljesülési értéke tekintetében milyen változások kapcsolódnak a jövőbeli szolgáltatásokhoz – melyek befolyásolni fogják a CSM-et – és milyen változások kapcsolódnak a jelenlegi és a már teljesített szolgáltatásokhoz, melyek nem változtatják meg a CSM-et. A Tanács továbbá azzal is egyetértett, hogy a változódíj-megközelítés nem alkalmazható kibocsátott vagy tartott viszontbiztosítási szerződésekre.

 

A közelgő biztosítási standarddal kapcsolatos szavazási folyamat tovább zajlik, és a Tanács arra számít, hogy 2016 Q3-ban megvitatásra kerülhet az új standard hatályba lépésének dátuma, illetve arra, hogy a standard végleges formáját 2016 év vége felé bocsátja ki.

 

 

IFRS – A biztosítási piac hírlevele, 55. szám

Bevételelszámolás változása - Telekommunikáció

Hogyan érinti az új bevétel standard a telekommunikációs vállalatokat? Az IFRS 15 – amely 2018. január 1-jétől lép hatályba – hatással lesz a bevételek elszámolására. Az új standard azonban nem csak számviteli változásokat hoz!

 

Többek között hatással lehet:

 • a bevételek megjelenítésének időzítésére, pl:
  • magasabb kezdeti bevételek elszámolása a kedvezményes mobiltelefonokra
  • az elszámolt és a kiszámlázott bevétel eltérése
  • az egy felhasználóra jutó átlagos bevétel csökkenése a folyamatos szolgáltatásoknál
  • a jövőbeli szolgáltatásokhoz kapcsolódó kezdeti díjak elhatárolása
 • a szerződéses költségek és jutalékok elhatárolására
 • az ügynöki megállapodásokra
 • a meglévő rendszerekre és folyamatokra, beleértve az adatgyűjtést is
 • az árbevétel alapú mérőszámokra
 • illetve az éves és féléves közzétételekre is.

 

Eljött az idő a bevezetés előkészítésére, főként mivel az új lízing illetve pénzügyi instrumentumokról szóló standard bevezetése is közeleg.

 

 

Bevételelszámolás változása - Telekommunikáció

IFRS 9 vállalatoknak

Hogyan hat az IFRS 9, az új pénzügyi instrumentum standard a nem pénzügyi vállalatokra? 2018-tól az IFRS 9 alkalmazása az összes vállalat számára kötelező lesz, nem csak a pénzügyi intézmények számára.

 

Ez többek között hatással lehet:

 • a részesedések kezelésére
  • a besorolás és értékelés változhat az új kritériumok alapján, melyek megkövetelik a szerződéses cash-flow-k és a részesedések kezelésének vizsgálatát
  • az új értékvesztés-modell – melynek alapja a várható hitelezési veszteség és a jövőre vonatkozó információk – várhatóan növelni fogja az elszámolt értékvesztés mértékét és ez szükségessé teheti új folyamatok és kontrollok bevezetését
 • a vevők, lízingkövetelések és egyéb szerződéses eszközök kezelésére
  • a behajthatatlan követelésekre elszámolt értékvesztés valószínűleg növekedni fog és mértéke változékonyabbá válik
 • a fedezeti elszámolásra
  • várhatóan a fedezeti elszámolás a fedezeti stratégiák szélesebb körére vonatkozóan áll rendelkezésre
  • az új fedezeti modellre való átállás döntéseket, valamint a folyamatok és kontrollok felülvizsgálatát igényli
 • a közzétételekre
  • az új standard széleskörű új közzétételi követelményeket fogalmaz meg
  • a szükséges adatok összegyűjtéséhez rendszer- és kontrollváltoztatások lehetnek indokoltak

 

Mindezek alapján az IFRS 9 kihívásai túlmutatnak a számviteli kérdéseken és rendszer- illetve folyamatfejlesztéseket követelhetnek.

 

 

IFRS 9 vállalatoknak

Bevételelszámolás változása - Biztosítók

Az új bevétel standard – amely 2018. január 1-jétől lép hatályba – valószínűleg hatással lesz arra, hogyan számolják el a vállalatok a nem biztosítási tevékenységből származó bevételeiket. Az új standard azonban nem csak számviteli változásokat hoz!

 

Hatással lehet:

 • azon szerződésekre, amelyek teljesen vagy részlegesen az új bevétel standard szabályozása alá esnek
 • az áruértékesítés vagy nem-biztosítási szolgáltatások teljesítési kötelezettségének a biztosítási szerződésektől történő szétválasztására
 • az előzetes díjak megjelenítésének időzítésére
 • a nem-biztosítási szerződésekhez vagy azok egyes elemeihez kapcsolódó költségek elhatárolására illetve értékcsökkenésére
 • változó ellenértékek mérésére és megjelenítésük időzítésére

 

Eljött az idő a bevezetés előkészítésére, főként mivel az új lízing illetve pénzügyi instrumentumokról szóló standard bevezetése szintén közeleg, valamint a közeljövőben kibocsátják az új biztosítási standardot is.

 

 

Bevételelszámolás változása - Biztosítók

Kapcsolat

 

Ajánlatkérés

 

Tovább