IFRS-átállás: már csak száznyolcvanat kell aludni... | KPMG Magyarország

IFRS-átállás: már csak száznyolcvanat kell aludni!

IFRS-átállás: már csak száznyolcvanat kell aludni...

2015. június 12-én megjelent a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardokra (IFRS-ekre) való áttérésről szóló második kormányhatározat, amely már több információt tartalmaz az alkalmazás folyamatáról. A KPMG erről szóló fórumán az NGM képviselője elmondta: ha valaki átáll az IFRS-re, – egyes különleges esetektől eltekintve – legalább öt évig nem térhet vissza magyar számviteli törvény szerinti könyvvezetésre.

1000

Sajtókapcsolatok

KPMG Hungária Kft.

Kapcsolat

További tartalmak

Az áttéréssel kapcsolatban számos gyakorlati kérdést kell még szabályoznia a Nemzetgazdasági Minisztériumnak, de abban eltökélt a tárca, hogy kizárólag olyan adatszolgáltatási kötelezettséget várjon el a vállalkozásoktól, amelynek teljesítéséhez az IFRS-eken alapuló nyilvántartások elegendőek. Ez derült ki a KPMG IFRS-áttérésről rendezett szakmai fórumán.

A kormányhatározat megjelenésével párhuzamosan módosítani kell néhány olyan jogszabályt is, amely valamilyen módon a számviteli nyilvántartásokra vagy az azok szerint készített pénzügyi kimutatások egyik-másik elemére hivatkozik. Ezen és a statisztikai adatszolgáltatási rendszerek átállításának kérdésén, továbbá más adózási, számviteli kérdések tisztázásán öt munkacsoportban, külső szakértők bevonásával dolgozott a szaktárca, így várhatóan őszre teljes egészében elkészül a vonatkozó jogszabályi háttér.

A nemrég megjelent kormányhatározatból arra is fény derül, mely cégek számára mikortól lesz választható, illetve kötelező a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolás céljára történő alkalmazása. Eszerint már 2016. január 1-jétől átállhatnak az IFRS-re azok a vállalkozások, amelyeknek a legfelsőbb anyavállalata az IFRS-ek szerint készíti el konszolidált beszámolóját, illetve amelyek értékpapírjaikat az Európai Gazdasági Térség (EGT) bármely tagállamának szabályozott piacán forgalmazzák, kivéve azokat az intézményeket, amelyeknek a tevékenysége a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyelete alá tartozik. Utóbbiak részére 2017. január 1-jétől kötelező az IFRS-ek használata.

2017. január 1-jétől – bizonyos korlátozott kivételekkel – a hitelintézetek és a hitelintézetekkel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozások számára is kötelező lesz az IFRS-ek alkalmazása az egyedi pénzügyi beszámolók elkészítése során. Ettől az évtől választható továbbá a rendszer a biztosítók számára – a Szolvencia II szabályozás alá nem tartozó biztosító egyesületek kivételével –, továbbá az MNB felügyelete alá tartozó bizonyos intézmények (például pénzügyi vállalkozások, alapkezelők, alapok, pénzügyi közvetítők stb.) számára, a pénztárak kivételével. Esetükben azért nem lehetséges a 2016. január 1-jétől történő átállás, mert az MNB számára kötelezően teljesítendő adatközlési előírások kialakítása több időt vesz igénybe. Ugyancsak 2017. január 1-jétől választhatják az IFRS-eket az előzőekben nem említett könyvvizsgálati kötelezettség alá eső társaságok.

Egyéves haladékkal 2018. január 1-jétől kötelező jelleggel át kell térniük az IFRS szerinti egyedi beszámolók készítésére a szövetkezeti hitelintézeteknek, az ezen intézmények integrációjában részt vevő egyéb hitelintézeteknek, valamint az egyes kisebb méretű hitelintézeteknek is. Számukra azért hagyott hosszabb felkészülési időt a szaktárca, mert az integrációval járó feladatok és az átalakulás még legalább két évig leköti energiáikat, ilyen helyzetben pedig nem lenne célszerű újabb változások elé állítani őket – mondta el a KPMG konferenciáján Bíróné Zeller Judit, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető főtanácsosa.

Az IFRS-re történő átállás lehetősége számos cégnek hasznot hajthat, ezért nekik érdemes lehet rendszert, illetve gondolkodásmódot váltaniuk – ezt már Rakó Ágnes, a KPMG számviteli tanácsadási területének igazgatója mondta a konferencián. Azok a cégek, amelyek jelenleg mindkét nyilvántartást vezetik – mert a magyar számviteli előírások szerinti beszámolás kötelező, az IFRS-ek szerinti viszont az anyacég vagy a partnerek elvárása –, megszabadulhatnak a magyar szabályok alkalmazásától, ami jelentős adminisztratív terhet vesz le a vállukról.

Igen széles lehet azoknak a vállalkozásoknak a köre, amelyeknek célszerű az IFRS-ek szerinti beszámolást választaniuk. Ilyenek mindenekelőtt azok, amelyek nemzetközi piacokra akarnak lépni, hiszen a külföldi partnerek és hitelezők könnyebben össze tudják hasonlítani a piaci szereplők nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok szerint készült beszámolóit. Azoknak a cégeknek is érdemes lehet megfontolni az átállást, amelyek csak a magyar piacra dolgoznak, hiszen az IFRS-ek alkalmazásával lehetőségük nyílik más, esetleg külföldi befektetők bevonására, illetve a tőzsdére történő belépésre.


További információk:
Máté Dániel Kovács Krisztina
stratégiai igazgató sajtókapcsolatok
Issues Management Tanácsadó Kft. KPMG
Tel: +36 1 328 0680 Tel: +36 1 887 6676; +36 70 370 1921
mate.daniel@issues.hu krisztina2.kovacs@kpmg.huA KPMG könyvvizsgálati, adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó társaságok globális hálózata. Tagtársaságaink 155 országban működnek és több mint 162 000 szakembert foglalkoztatnak világszerte. A KPMG-hálózat független tagtársaságai a KPMG International Cooperative-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódnak. A KPMG tagtársaságai jogilag egymástól független, önálló szervezetek, és ennek megfelelően járnak el.

A KPMG Magyarországon 750 munkatársat foglalkoztat – a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálati szolgáltatásokat, míg a KPMG Tanácsadó Kft. széles körű adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat kínál magyar és multinacionális társaságok, kormányzati szervek, valamint külföldi befektetők számára.

©2015 KPMG Tanácsadó Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság. Minden jog fenntartva.

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.

Kapcsolat

 

Ajánlatkérés

 

Tovább