A KPMG idén is négy szervezetet támogat szaktudás... | KPMG Magyarország

A KPMG idén is négy szervezetet támogat szaktudásával

A KPMG idén is négy szervezetet támogat szaktudás...

A KPMG a Down Egyesületet, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatot, a Magyar Vöröskeresztet valamint a NESsT EUROPE Nonprofit Kft-t támogatja pro bono szolgáltatással, továbbá közel 2,5 millió forint pénzadománnyal és 12 számítógéppel.

1000

Sajtókapcsolatok

KPMG Hungária Kft.

Kapcsolat

További tartalmak

KPMG Felelős társadalomért program 2014 csoportkép

A KPMG magyarországi irodája 2009-ben azzal a céllal indította el a "Felelős Társadalomért Program" címet viselő társadalmi befektetési programját, hogy segítse az oktatás és egészségügy területén működő, közhasznú szervezeteket működésük fenntarthatóságában, átláthatóságának és hatékonyágának fejlesztésében. A KPMG non-profit szervezeteknek és társadalmi vállalkozásoknak is kínál pro bono szakmai támogatást, működési költségek fedezésére fordítható pénzadományt, valamint a cég által már nem használt számítógépeket jogtiszta szoftverekkel.

 

A nyertes szervezetek alábbi pro bono projekteket valósítják meg a KPMG támogatásával:

  • Down Egyesület: 3 éves üzleti terv elkészítésének támogatása
  • Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület: belső kommunikációs és döntéshozási mechanizmusok továbbfejlesztése, SZJA és TB tanácsadás
  • Magyar Vöröskereszt: áfatanácsadás
  • NESsT EUROPE Nonprofit Kft.: szervezeti stratégia fejlesztésének támogatása, adózási képzés a portfoliótagoknak

 

"Nagyon örülünk, hogy ismét több mint 70 szervezet tisztelt meg bennünket bizalmával. A pályázók elsődlegesen stratégiafejlesztési, folyamatfejlesztési és üzleti tervezési igényeket jeleztek, de ezúttal a különböző adótanácsadási megoldásaink is különösen népszerűek voltak. Ebből is látható, hogy a szervezetek felismerték annak szükségességét, hogy a változó környezetben folyamatosan megújuljanak, fejlődjenek és ehhez külső szakmai segítséget vegyenek igénybe"– mondta Szabó István, a KPMG vállalati felelősségvállalási menedzsere.

 

"Az idei projektek nagyon sokszínűek, mégis hasonlítanak abban, hogy jelentős közvetlen vagy multiplikátor-hatást érhetünk el velük. Ingyenesen nyújtott pro bono szolgáltatásaink a szervezetek professzionálisabb és kiszámíthatóbb működését, a támogatók bizalmának erősítését, hatékonyabb erőforrás-felhasználást, és az adójogszabályoknak való még magasabb fokú megfelelést biztosítják" – tette hozzá Szabó István.

 

"A program fenntarthatóságának alapja a KPMG-s vezetők és munkatársak személyes elköteleződése és támogatása. A pro bono munka során javulhat az egyes szakterületek közötti együttműködés, információ- és tudásmegosztás. Munkatársi szinten pedig fejleszthetőek a technikai, módszertani, projektvezetési és az úgynevezett soft skillek. Programunkkal arra szeretnénk bíztatni mind a szervezeteket, mind pedig a vállalatokat, hogy támogatás esetén tudástranszferben is gondolkozzanak, mert ez mindkét félnek hasznos és olykor ez legalább akkora értéket képvisel, mint egy klasszikus pénzadomány." – hangsúlyozta Szabó.

 


A képen (balról jobbra): Lantos Szilárd, projektmenedzser, Magyar Máltai Szeretetszolgálat; Kisari Károly, elnök, Down Egyesület; Horváth Annamária, ügyvezető igazgató, NESsT Europe Nonprofit Kft.; Kardos István, főigazgató, Magyar Vöröskereszt

A nyertes szervezetek mondták:

 

Down Egyesület
"A hozzánk hasonló civil szervezetek zöme nem azzal a céllal alakul, hogy profitot termeljen, vagy hogy rentábilis legyen. Azzal azonban egy idő után szembesülnie kell mindenkinek, hogy a gazdálkodásával összefüggésben is el kell gondolkodni, valamint, hogy az álmai megvalósulásának pénzügyi, számviteli vonzata van. Ekkor jön jókor egy olyan cég segítő szándéka, mint a KPMG. Így nagyon örülünk, hogy idén mi lehettünk az egyik kedvezményezettei vállalati támogatási programjuknak."

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat
"A Magyar Máltai Szeretetszolgálat jelmondatához híven hagyományosan az elesett, beteg embereket, kirekesztett társadalmi csoportokat, nehéz helyzetben élő családokat szolgáló szervezet, mely számos intézményével és önkéntes csoportjával egyúttal az ország egyik legnagyobb civil szerveződése. A Szeretetszolgálat égisze alatt az elmúlt években szerveződött meg a "Modellprogramok" részleg, mely többek között magában foglalja a közel 25 helyszínen működő telepi "Jelenlét" programokat, a máltai gyerekesély programot, a "Hiteles adósságkezelő" programot, a 15 iskolában működő "Szimfónia" zenei tehetség- és közösségfejlesztő programot, illetve a "Látás ajándékba" programot. A Szeretetszolgálat és a KPMG, mint két nagy múltú, tekintélyes szervezet együttműködése jelentős mértékben képes hozzájárulni a máltai segítő munka hatékonyságának, eredményességének és szervezettségének fejlesztéséhez."

 

Magyar Vöröskereszt
"A Magyar Vöröskereszt számára megtiszteltetés, hogy a KPMG immár másodízben nyújt szakértői segítséget pro bono tevékenység keretében. Két évvel ezelőtt új elektronikus tagnyilvántartási rendszerünk bevezetésében és tesztelésében nyújtottak szakmai támaszt informatikai területen. Idén gazdasági osztályunk munkatársai számára aktuális adózási kérdésekre keresünk majd közösen válaszokat, ezzel tovább erősítve törekvéseinket az átlátható működésre, az adójogszabályoknak való teljes és szigorú megfelelésre, gazdasági tevékenységünk egyszerűsítésére és egységesítésére annak érdekében, hogy még hatékonyabban tudjuk támogatni rászoruló embertársainkat."

 

NESsT EUROPE Nonprofit Kft.
"Nagyon örülünk, hogy immár másodszor működhetünk együtt a KPMG-vel a Felelős Társadalomért Program keretében. Az együttműködés nemcsak azért jelent kiemelt hozzáadott értéket a NESsT számára, mert az üzleti világ prominens szereplője közvetít tudást az általunk fejlesztett szervezeteknek, hanem azért is, mert a társadalmivállalkozás-fejlesztés hosszú távú befektetés, ami tartós együttműködések nélkül elképzelhetetlen."

 

Megjegyzés a szerkesztőknek:

 

A beérkezett pályázatokat objektív kritériumok mentén a KPMG 26 önkéntes munkatársa értékelte, pontozta, majd a legtöbb pontot szerző szervezetekhez el is látogatott. A látogatás célja a kölcsönös megismerkedés, az igények és lehetőség megismerése és közelítése volt. A 4 kedvezményezett szervezetről végül az értékelésben önkéntesen résztvevő munkatársak konszenzussal döntöttek.

 

A KPMG értelmezésében a vállalatok társadalmi felelősségvállalása (CSR) akkor hatékony, ha a vállalat az alaptevékenységén keresztül pozitív gazdasági, társadalmi és környezeti hatások maximalizálására törekszik. Társadalmi befektetési programjaiban azzal segít, amiben a legerősebb kompetenciákkal rendelkezik. A KPMG esetében ez elsődlegesen a könyvvizsgálat, adótanácsadás és üzleti tanácsadás. Fontos szempont továbbá a munkatársak aktív bevonása és mozgósítása.

 

További információ a szervezetekről:
http://downegyesulet.hu/
http://www.voroskereszt.hu/
http://www.maltai.hu/
http://www.nesst.org/hungary/

 

A KPMG könyvvizsgálati, adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat nyújtó társaságok globális hálózata. Tagtársaságaink 155 országban működnek és több mint 162 000 szakembert foglalkoztatnak világszerte. A KPMG-hálózat független tagtársaságai a KPMG International Cooperative-hez, a Svájci Államszövetség joga alapján bejegyzett jogi személyhez kapcsolódnak. A KPMG tagtársaságai jogilag egymástól független, önálló szervezetek, és ennek megfelelően járnak el.  

 

A KPMG Magyarországon 750 munkatársat foglalkoztat – a KPMG Hungária Kft. könyvvizsgálati szolgáltatásokat, míg a KPMG Tanácsadó Kft. széles körű adó- és üzleti tanácsadási szolgáltatásokat kínál magyar és multinacionális társaságok, kormányzati szervek, valamint külföldi befektetők számára.

 

 ©2015 KPMG Hungária Kft. a magyar jog alapján bejegyzett korlátolt felelősségű társaság.
Minden jog fenntartva.

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.

Kapcsolat

 

Ajánlatkérés

 

Tovább