Változott a Munka Törvénykönyve | KPMG Magyarország
close
Share with your friends

Új bejelentési kötelezettség a Magyarországon munkát végző magánszemélyekkel kapcsolatban

Változott a Munka Törvénykönyve

A jogalkotó módosította a Munka Törvénykönyvének, valamint a munkaügyi ellenőrzésről szóló törvénynek a rendelkezéseit, abból a célból, hogy a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló 97/71/EK irányelv módosításáról szóló 2014/67/EU irányelv rendelkezéseit a magyar jogba beillessze. Ez egy új típusú bejelentési kötelezettséget ír elő a Magyarországon munkát végző külföldi magánszemélyek esetében.

További tartalmak

Bejelentési kötelezettség

A kiegészített szabályozás alapján, amennyiben egy külföldi, EGT tagállamban székhellyel rendelkező társaság határon átnyúló szolgáltatás teljesítéséhez Magyarországon olyan munkavállalót foglalkoztat, akinek külföldi társasággal van munkaszerződése, akkor a külföldi munkáltatót nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség terheli Magyarországon. E kötelezettség abban az esetben is fennáll, ha a külföldi társaság magyarországi telephelyére küldi ki munkavállalóját munkavégzés céljából.

A bejelentést a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz tartózó, munkafelügyeleti honlapon lehet megtenni magyar vagy angol nyelven. A nyilatkozat megtételéhez a külföldi társaság adatain túl meg kell adni a tevékenységre és a munkavégzésre vonatkozó adatokat, valamint a külföldi társaság magyarországi kapcsolattartójának nevét és elérhetőségét. (A kapcsolattartónak olyan személynek kell lennie, aki kérés esetén a magyar hatóság rendelkezésére tud állni.)

A bejelentés határideje jövőbeni magyarországi tevékenység esetén a magyarországi munkavégzés első napja. A fentiek alapján jelenleg Magyarországon munkát végző magánszemélyek esetében a bejelentéseket 2016. augusztus 31-ig szükséges megtenni.

Munkaügyi szabályoknak való megfelelés

A bejelentésen túlmenően, amennyiben a munkaviszonyra irányadó jog nem kedvezőbb a munkavállalóra nézve, akkor a külföldi társaság köteles a magyar jog szabályait alkalmazni a foglalkoztatásra többek között az alábbi tekintetben: munkaidő, éves szabadság, munkabér, munkavédelem, egyenlő bánásmód. Ezen előírások alól egyes speciális esetekben (részben vagy egészben) mentesülhetnek a munkáltatók, mint például:

  • épületek építésére, javítására, fenntartására, elbontására vonatkozó építőmunkák esetében az ágazatra irányadó kollektív szerződés rendelkezéseit szükséges alkalmazni;
  • amennyiben a magyarországi tevékenység időtartama nem haladja meg a 8 napot, akkor áru első összeszerelését vagy beszerelését végző munkavállalóra a munkabér összegére, valamint az éves szabadság mértékére vonatkozó rendelkezést nem szükséges alkalmazni.

A szolgáltatást igénybe vevő magyar társaság kötelezett arra, hogy a munkavállaló magyarországi tevékenységének megkezdését megelőzően tájékoztassa a külföldi társaságot a foglalkoztatás magyar szabályairól a fent felsoroltak tekintetében. Amennyiben ezt a magyar társaság elmulasztja, vagy kellő gondosság esetén a magyar társaságnak tudnia kellett arról, hogy a külföldi társaság a munkabér és járulékfizetési kötelezettségének nem tett eleget, akkor a magyar társaság a külföldi társasággal egyetemlegesen felel a munkabér és járulékok megfizetéséért.

A magyar társaságnak továbbá kötelezettsége meghatározott tartalmú dokumentációt (munkaszerződés, munkaidő-nyilvántartás, munkabér kifizetésére vonatkozó igazolás) tárolni a tevékenység időtartama alatt és a befejezését követő 3 évig a munkavállaló vonatkozásában.

Kapcsolat

 

Ajánlatkérés

 

Tovább