Kérdőjelek | KPMG Magyarország

Kérdőjelek

Kérdőjelek

Kérdőjelek kiadványunkban olyan számviteli kérdéseket taglalunk, melyek jelentős hatást generáló döntésekhez vezetnek.

Kiadványunkban olyan számviteli kérdéseket taglalunk, melyek jelentős hatással bírnak.

2017

Származékos ügyletek és a számviteli törvény egyéb módosításai – megoldásdömping
2017-01-09 – Hírlevelünk jelen számában elsősorban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) 2016. november 25-én kihirdetett származékos ügyletekkel kapcsolatos régóta várt hiánypótló pontosításait tekintjük át, amelyek rendezik a származékos ügyletekre vonatkozó szabályok gyakorlati alkalmazása során felmerült kérdések többségét.

 

2016

A számviteli törvény 2017-től hatályos módosításai – szezon előtti kiigazítások
2016-07-20 – Hírlevelünk jelen számában a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) 2016. június 15-én kihirdetett főbb módosításait tekintjük át, illetve az ezekkel összefüggésben felmerülő kérdéseket. A módosítások többsége a 2017-ben induló üzleti évtől lép hatályba, de már a 2016-ban induló üzleti évekre is alkalmazható. Külön jelöltük, ahol a hatálybalépés ettől eltér.

Aktuális kérdések – Tavaszi csokor
2016-03-29 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása számos aktuális kérdést vesz górcső alá.

 

2015

A számviteli törvény 2016-tól hatályos módosításainak módosítása – őszi csemege
2015-12-04 – Hírlevelünk a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Szt.”) előírásait pontosító jogszabály lényegesebb elemeit foglalja össze. Az ezen új előírásokat tartalmazó 2015. évi CLXXVIII. törvényt 2015. november 26-án hirdették ki, a módosítások a 2016. január 1-jétől induló üzleti évtől alkalmazandóak.

A számviteli törvény EU-irányelvhez kapcsolódó változásai 2015-ben – nyári koktél
2015-07-21 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk ezen száma bemutatja a számviteli törvény 2015. július 3-án kihirdetett főbb módosításait.

Kérdőjelek a tőkében – Semmi sem az, aminek látszik?
2015-04-09 – Hírlevelünk aktuális számában a gazdasági társaságoknál a tőkével kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdésekre, illetve a releváns jogszabályi változásokra hívjuk fel a figyelmet. Kiadványunk abból a szempontból is rendhagyó, hogy elsősorban nem számviteli, hanem társasági jogi témákat feszeget, amelyeknek azonban komoly adózási és elszámolásbeli következményei lehetnek.

Céltartalékok, avagy az óvatosság elve
2015-03-01 – A számviteli törvény előírásaival foglalkozó hírlevelünk ezúttal a céltartalékok képzése kapcsán felmerülő kérdésekre világít rá.

 

2014

A számviteli törvény változásai 2014-ben
2014-12-12 – Az előző évekhez hasonlóan hírlevelünkben idén is áttekintjük a számviteli törvény („Szt.”) tárgyévi főbb módosításait. Ezek egyrészt az új Polgári Törvénykönyv („Ptk.”) 2014. március 15-i hatálybalépéséhez kapcsolódnak, a változások másik csoportját pedig a 2014. november 26-án kihirdetett 2014. évi LXXIV. törvény módosításai alkotják.

Tárgyi eszközök és készletek közötti átsorolás – Egyik kutya, másik eb
2014-11-28 – A számviteli törvény szabályaival foglalkozó jelen hírlevél aktualitását a számviteli törvény 2014. november 26-án kihirdetett módosítása adja, amely meghatározza azt az időpontot, amikor a tárgyi eszközök és készletek besorolását meg kell változtatni, az adott eszközt át kell sorolni.

Saját fejlesztés – „Kincskeresők”
2014-10-01 – Jelen hírlevél a vállalkozási tevékenységet szolgáló saját fejlesztések számviteli elszámolásával kapcsolatos egyes gyakorlati kérdésekre világít rá.

Goodwill – avagy számviteli „Ki mit tud?”
2014-07-24 – A magyar számviteli törvény cégvásárlás, üzleti vagy cégérték számviteli elszámolására vonatkozó szabályainak gyakorlatba való átültetése sokszor nehézségekbe ütközhet. A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása e gyakorlati kérdésekre hívja fel a figyelmet.

Engedmények, felárak és függő ellenérték
2014-06-05 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása az engedmények, felárak és függő ellenérték témakörökkel foglalkozik.

Aktuális kérdések – egy kis ez, egy kis az
2014-04-29 – Hírlevelünkben csokorba szedtünk néhány olyan gyakorlati témát, amely sem a beszámoló készítése, sem az egyes ügyletek elszámolása során nem hagyható figyelmen kívül.

Bekerülési érték – mennyi az annyi
2014-03-31 – Jelen kiadványunk a számviteli törvény bekerülési értékre vonatkozó szabályaival kapcsolatos gyakorlati kérdésekből szemezget.

Új Polgári Törvénykönyv: Pénzügyi lízing vagy bérlet – A ló túlsó oldalán
2014-03-03 – Jelen hírlevelünk a 2014. március 15-én hatályba lépő új Ptk. által használt pénzügyi lízing fogalmát járja körül számviteli szemszögből.

Fióktelep – a barkácsboltból
2014-02-17 – Hírlevelünk jelen kiadása elsősorban a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeivel kapcsolatos, számvitelt érintő kérdéseket járja körül.

 

2013

Számvitelt érintő jogszabályváltozások – vegyes saláta
2013-12-20 – Hírlevelünkben a számvitelt érintő 2013. évi törvényekből, rendeletekből, jogszabály-módosításokból szemezgetünk.

Késedelmes fizetések – Eső után köpönyeg
2013-12-02 – Hírlevelünkben a Ptk. késedelmes fizetéssel összefüggő új előírásairól és a számviteli törvény kapcsolódó rendelkezéseinek módosításáról adunk hírt.

Idegen ingatlanon végzett beruházás – itt a vége, fuss el véle
2013-10-18 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása az idegen ingatlanon végzett beruházások kérdéskörét járja körül.

Elektronikus számlázás / e-invoicing
2013-10-08 – Egyre elterjedtebb a vállalatok közötti elektronikus számlázás. Hírlevelünk az e-számla bevezetésére történő átállásban nyújt segítséget.

Használaton kívüli eszközök
2013-09-30 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása a használaton kívüli eszközökkel kapcsolatban felmerülő számvitelt érintő kérdésekkel foglalkozik, amelyeknek adóvonzatai is lehetnek.

Elhatárolások – elhatározások
2013-07-03 – A magyar számviteli elszámolásokkal foglalkozó hírlevelünk jelen kiadása az időbeli elhatárolások témakörét veszi górcső alá.

Aktuális kérdések – Tavaszi csokor

Aktuális kérdések – Tavaszi csokor

Kapcsolat

Könyvelési és bérszámfejtési tanácsadás

Könyvelési és bérszámfejtési tanácsadás

Könyvelési és bérszámfejtési folyamatok, pénzügyi riportok, bérszámfejtéshez kapcsolódó tanácsadás.