Közzétették a készülő Anti-BEPS Irányelv tartalmát | KPMG Magyarország

Közzétették a készülő Anti-BEPS Irányelv tartalmát

Közzétették a készülő Anti-BEPS Irányelv tartalmát

Az ECOFIN Tanács megvitatta a jelenlegi társasági adózást érintő jogszabályi kezdeményezéseket, amelyeket az Európai Bizottság a 2015 júniusában az ún. „méltányosabb és hatékonyabb uniós társasági adózásra vonatkozó cselekvési terv” keretében hirdetett meg, és amelyek az Európai Parlament támogatását élvezik.

1000

További tartalmak

Az ECOFIN 2015. december 8-i ülésén (1) a Pénzügyi Tranzakciós Illetékre (FTT) és (2) a Közös Konszolidált Társasági Adózási Alapra (CCCTB) vonatkozó Irányelv-javaslatokat tárgyalta meg, valamint formálisan is elfogadta (3) a rulingokkal kapcsolatos automatikus információcserére vonatkozó új irányelvet. A javaslatokat, amelyek szakértőkből álló munkacsoporti üléseken születtek most a tagállamoknak lehetőségük van áttanulmányozni és álláspontjaikat megvitatni.

Az itt megjelölt információk tájékoztató jellegűek, és nem vonatkoznak valamely meghatározott természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet körülményeire. Társaságunk ugyan törekszik pontos és időszerű információkat közölni, ennek ellenére nem vállal felelősséget a közölt információk jelenlegi vagy jövőbeli hatályosságáért. Társaságunk nem vállal felelősséget az olyan tevékenységből eredő károkért, amelyek az itt közölt információk felhasználásából erednek, és nélkülözik társaságunknak az adott esetre vonatkozó teljes körű vizsgálatát és az azon alapuló megfelelő szaktanácsadást.

Kapcsolat

 

Ajánlatkérés

 

Tovább