Objava: Novi partneri KPMG-a u Hrvatskoj | KPMG | HR
close
Share with your friends

Objava: Katarina Kecko i Igor Gošek novi partneri KPMG-a u Hrvatskoj

Objava: Novi partneri KPMG-a u Hrvatskoj

Katarina Kecko i Igor Gošek, dosadašnji Senior manageri u Odjelu revizije, od 1. listopada 2016. godine postaju novim Partnerima i članovima Uprave KPMG-a u Hrvatskoj.

1000

Contact

Related content

Katarina Kecko i Igor Gošek

Katarina posjeduje dugogodišnje iskustvo u provođenju revizija te projekata povezanih s revizijom s primarnim fokusom na klijente financijskog sektora u Hrvatskoj, kao i u pružanju savjetodavnih usluga. Njeni klijenti su primarno velike financijske grupacije, a sudjelovala je i u brojnim projektima dubinskog snimanja, pregleda kvalitete aktive banaka, forenzičkim projektima te internim revizijama. U svakodnevnom poslovanju, Katarina pruža savjetodavne usluge vezane uz računovodstvena i revizijska pitanja, kao i pitanja vezana uz financijsko izvještavanje. Posjeduje značajno iskustvo
i znanje računovodstvenih standarda, regulatornih propisa te tržišta financijskog sektora u Hrvatskoj. Katarina je ovlašteni hrvatski revizor te ovlašteni računovođa Velike Britanije (FCCA). 

Tijekom svoje karijere u KPMG-u, Igor je stekao iznimno iskustvo u revizijama za brojne klijente u raznim industrijskim sektorima kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu gdje je u sklopu programa profesionalne razmjene stručnjaka na Novom Zelandu bio uključen u projekte revizije u javnom sektoru. Uz revizijsko, Igor ima opsežno iskustvo u projektima savjetovanja te je vodio i sudjelovao u brojnim projektima operativnog, korporativnog i financijskog restrukturiranja, dubinskim i neovisnim pregledima poslovanja, projektima vezanim uz javna izdanja dionica te projektima savjetovanja društava u stečaju i predstečajnim nagodbama. Igor je ovlašteni hrvatski revizor te ovlašteni računovođa Velike Britanije (FCCA).

Katarina Kecko će kao Partner biti primarno zadužena za pružanje usluga u financijskom sektoru, a Igor Gošek u ne-financijskom sektoru. 

 

-         

Kontakt za medije:

Anina Oštrić
Marketing i komunikacije

KPMG Croatia d.o.o.
Eurotower, Ivana Lucica 2a/17, 10 000 Zagreb
Tel.    +385 (0) 1 5390 027
marketing@kpmg.hr
kpmg.hr

 

Bilješke urednicima:

KPMG je globalna mreža nezavisnih društava koja pružaju profesionalne usluge revizije, poreznog i financijskog savjetovanja.  Djelujemo u 155 zemalja širom svijeta i imamo više od 174.000 zaposlenika u društvima članovima mreže širom svijeta.  Nezavisna društva članovi KPMG mreže povezani su s KPMG International Cooperative („KPMG International“), pravnom osobom registriranom u Švicarskoj. Svaka članica KPMG-a International predstavlja pravno zasebno i odvojeno društvo te se svaka kao takva i predstavlja.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit