Objava: Europski barometar obiteljskih poduzeća 2015 | KPMG | HR

Objava: Europski barometar obiteljskih poduzeća 2015

Objava: Europski barometar obiteljskih poduzeća 2015

Istraživanje: Europska obiteljska poduzeća i dalje su optimistična unatoč povećanoj konkurenciji.  

1000

Contact

Related content

ebop2015

·         Europski barometar obiteljskih poduzeća pokazuje da obiteljska poduzeća imaju sve više povjerenja u budućnost.  Rezultati istraživanja za hrvatsku uglavnom slijede Europske trendove , ali s određenim zakašnjenjem.

·         Kao glavne izazove hrvatski ispitanici ističu pad profitabilnosti i porast troškova poslovanja te sve veću konkurenciju. 

·         Hrvatski ispitanici istaknuli su područja najpoželjnijih promjena gdje listu predvodi smanjenje poreznih stopa (50%),  smanjenje troškova davanja na i iz plaće zaposlenika (44%), lakši pristup izvorima financiranja  (34%) te fleksibilnije radno zakonodavstvo  (25%).“.

·         Brojna obiteljska poduzeća planiraju strateške promjene u budućnosti, među kojima su prijenos vlasništva i upravljanja na drugu generaciju, dovođenje profesionalnog managementa, a određen broj razmišlja i o prodaji poduzeća .

 

Prema posljednjim podacima, obiteljske tvrtke čine dvije trećine svih poduzeća u svijetu; procjenjuje se kako 70% do 90% globalnog godišnjeg BDP-a stvaraju upravo obiteljskih poduzeća. Između 50 i 80% zaposlenika u većini zemalja širom svijeta zaposleno je u obiteljskom poduzeću dok je 85% svih „start-up“ tvrtki pokrenuto uz pomoć obiteljskog novca.

Europska obiteljska poduzeća, prema posljednjim procjenama, sudjeluju s 1 bilijun eura prihoda, odnosno 60% prihoda svih europskih poduzeća te čine 50% BDP-a Europske unije. U europskim obiteljskim poduzećima zaposleno je više od 60 milijuna ljudi što je 40-50% ukupnog broja svih zaposlenika.

U Hrvatskoj, kao i u većini EU držav ne postoji službena statistika o broju obiteljskih poduzeća (iznimka je Bugarska čiji Državni zavod za statistiku od 2010. godine statistički prati i kategoriju obiteljskih poduzeća) no procjenjuje se da je između 70 i 80% ukupnog broja poduzeća u Hrvatskoj u kategoriji obiteljskih poduzeća te da zapošljavaju oko 50% ukupnog broja zaposlenih u Hrvatskoj.

Upravo zbog značaja navedenog, KPMG u Hrvatskoj se po prvi puta pridružio zajedničkom istraživanju Zajednice Europskih obiteljskih poduzeća (EOP) i KPMG-a koji su objavili 4. izdanje Europskog barometra obiteljskih poduzeća, nastavljajući pratiti poslovne trendova unutar zajednice obiteljskih poduzeća širom Europe.

Osvježavajuće je za vidjeti kako obiteljska poduzeća aktivno doprinose regionalnom gospodarstvu. Dvije godine  nakon objave prvog Europskog barometra obiteljskih poduzeća, broj onih koji su optimistični oko budućnosti dosegao je 75% u Europi, odnosno 62% kod hrvatskih ispitanika. Iako anketa pokazuje povjerenje u budućnost kod poduzeća svih veličina, mala obiteljska poduzeća su malo manje optimistična od velikih: tako 66% malih poduzeća izražava pozitivne izglede za budućnost, dok kod velikih poduzeća taj broj doseže 81%.

Iako su ključni pokazatelji uspješnosti pozitivni, zabrinutost zbog povećane konkurencije izražena je kod 37% europskih odnosno kod 31% hrvatskih ispitanika. Ne iznenađuje ni  posljednjih godina rastući trend ‘rata za talentiranu radnu snagu’. Obiteljska poduzeća su svjesna da je zapošljavanje kvalitetnog kadra s pravim vještinama ključ njihovog uspjeha te je 33% ispitanika u Europi zabrinuto oko sposobnosti njihovog poduzeća da zaposli i zadrži kvalitetan kadar. U Hrvatskoj je taj postotak znatno niži, 16% te tako prati trend prethodnih godina u ostatku Europe.

Rast režijskih troškova kod 48% hrvatskih ispitanika predvodi listu glavnih problema s kojima se suočavaju, za razliku od samo 8% europskih ispitanika gdje je taj problem na začelju liste. Pokazatelj je to velike disproporcije udjela režijskih troškova u poslovanju hrvatskih i europskih poduzeća.

Istraživanje također otkriva da obiteljska poduzeća razmišljaju o dugoročnoj strategiji. Ove godine se 43% europskih i 34% hrvatskih ispitanika izjasnilo da planira strateške promjene u sljedećih 12 mjeseci.  U toj grupi, 29% europskih i 26% hrvatskih ispitanika planira prenijeti upravljanje poduzećem na sljedeću generaciju dok 20% europskih i 6% hrvatskih planira prenijeti vlasništvo. Brojke su u skladu s rezultatima prethodnih izdanja te potvrđuju da je poticanje prijenosa poslovanja na sljedeću generaciju još uvijek izuzetno važno za obiteljska poduzeća.

Sveukupno, rezultati istraživanja odražavaju porast povjerenja obiteljskih poduzeća u budućnost, a pozitivni trendovi u svim ključnim pokazateljima poslovne uspješnosti potvrđuju bolje rezultate.  Istraživanje je pokazalo rast prihoda kod 58% europskih odnosno 66% hrvatskih ispitanika, kod 26% europskih, odnosno 28% hrvatskih je ostao isti, dok se kod 16% europskih odnosno 6% hrvatskih  smanjio (upola manje nego prije dvije godine), što u konačnici pokazuje kako većinu očekuje svijetla budućnost.

 „KPMG u Hrvatskoj identificirao je kako su obiteljske tvrtke važan dio hrvatskog gospodarstva i pokretač gospodarskog razvoja. Stoga smo se po prvi put uključili u ovo europsko istraživanje čiji su rezultati za Hrvatsku  izuzetno zanimljivi. Iako je većina rezultata usklađena s prosjekom europskih rezultata, nekoliko njih odskače. Premda su obiteljska poduzeća generalno optimistična u vezi budućnosti, kod hrvatskih je obiteljskih poduzeća optimizam nešto niži nego kod europskih, a zabrinutost za budućnost nešto veća. Kao glavne izazove hrvatski ispitanici ističu pad profitabilnosti i porast troškova poslovanja te sve veću konkurenciju. 

Hrvatski ispitanici istaknuli su područja najpoželjnijih promjena gdje listu predvodi smanjenje poreznih stopa (50%),  smanjenje troškova davanja na i iz plaće zaposlenika (44%), lakši pristup izvorima financiranja  (34%) te fleksibilnije radno zakonodavstvo  (25%).“, rekao je Zoran Zemlić, KPMG, Voditelj grupe za obiteljska poduzeća u Hrvatskoj.

Publikaciju možete preuzeti sa slijedećeg linka:

Bilješka urednicima:

Europski barometar obiteljskih poduzeća temelji se na rezultatima 1401 ispunjenih upitnika prikupljenih od ispitanika u 25 europskih zemalja u periodu od 1. svibnja do 5. srpnja 2015.

 

Europska obiteljska poduzeća (EOP) je federacija nacionalnih udruga zemalja članica EU koja zastupaju poduzeća u dugoročnom obiteljskom vlasništvu, uključujući i mala, srednja i veća poduzeća. Organizacija je nastala 1997. godine i predstavlja 1 bilijun eura prihoda, što čini 9 posto europskog BDP-a. Misija EOP-a je zagovaranje politika koje prepoznaju temeljni doprinos obiteljskih poduzeća u europskom gospodarstvu i stvaranje jednakih uvjeta u odnosu na druge vrste poduzeća.

 

KPMG je globalna mreža nezavisnih društava koja pružaju profesionalne usluge revizije, poreznog i financijskog savjetovanja te konzaltinga. Djelujemo u 155 zemalja širom svijeta i imamo više od 162.000 zaposlenika u društvima članovima mreže širom svijeta. S desetljećima iskustva u radu s obiteljskim poduzećima, stručnjaci KPMG-a diljem svijeta razumiju prirodu obiteljskog poduzeća i strastveni su u tome. KPMG-ov Globalni Obiteljski Poslovni Centar Izvrsnosti osmišljen je kako bi ojačao stručnost tvrtki članica KPMG-a u sferi obiteljskih poduzeća, omogućujući im da svojim klijentima ponude specijalizirani uvid.KPMG u Hrvatskoj identificirao je kako su obiteljske tvrtke važan dio hrvatskog gospodarstva i pokretač gospodarskog razvoja. Najnovije procjene pokazuju kako je gotovo 80 posto malih i srednjih poduzeća u Hrvatskoj u kategoriji obiteljskih poduzeća te da zaposlenici obiteljskih tvrtki čine više od 60 posto od ukupnog broja zaposlenih u privatnom sektoru. Obiteljske tvrtke su usredotočene na dugoročno poslovanje i uspjeh. Također, one ulažu u razvoj čak i u „lošim“ vremenima.

Kontakt za medije:Anina Oštrić | Marketing i komunikacije KPMG Croatia d.o.o. | Eurotower, Ivana Lucica 2a/17 | 10 000 Zagreb  | Croatia   | Tel : +385 1 5390 027| marketing@kpmg.hr | kpmg.hr

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit