Objava: Suzbijanje podmićivanja i korupcije: Spre... | KPMG | HR

Objava: Suzbijanje podmićivanja i korupcije: Spremnost za nove izazove u doba globalizacije

Objava: Suzbijanje podmićivanja i korupcije: Spre...

Izvješće KPMG Internationala te KPMG CEE otkriva kako je usklađivanje s antikorupcijskom regulativom izazovnije nego ikada

1000

Contact

Related content

Objava suzbijanje

 

Globalizacija je pred trgovačka društva, više nego ikada prije, postavila značajne izazove vezane za njihovu usklađenost s politikama i pravilima suzbijanja podmićivanja i korupcije, pokazuje najnovije izvješće KPMG International-a. Sve veći broj zakonodavstava širom svijeta učvršćuje postojeće ili uvode nove regulative vezano za suzbijanje podmićivanja i korupcije. Također, društva koja posluju na globalnoj razini, što često uključuje i poslovanje u područjima gdje je prisutan visok rizik korupcije, u tom se smislu više nego ranije oslanjaju na treće strane.

 

Analiza istraživanja provedena od strane KPMG International na ispitanicima diljem svijeta ukazuje da se trgovačka društva sve bolje nose s antikorupcijskom regulativom ali da, ipak, postoji značajan prostor za razvoj vlastite, interne infrastrukture potrebne za suzbijanje podmićivanja i korupcije.

 

Više detalja možete pročitati u globalnoj i CEE verziji izvješća Suzbijanje podmićivanja i korupcije: Spremnost za nove izazove u doba globalizacije (CEE verzija)

 

“Iako su uloženi značajni napori kako bi se izgradili institucionalni okviri za potrebe suzbijanja podmićivanja i korupcije, jasno je da u njima postoje rupe,“ izjavio je Petrus Marais, globalni voditelj forenzičkih usluga u KPMG-u. “Problem je posebno izražen prilikom uspostavljanja odnosa s trećim stranama koje često djeluju kao kanal za davanje i primanje mita koji je teško slijediti. Ispitanici istraživanja priznaju kako navedeni problem predstavlja najveći izazov u području suzbijanja podmićivanja i korupcije, ali, međutim, istodobno navode i kako se ne radi dovoljno na razvijanju kulture usklađenosti među zaposlenicima društva u kojima rade, njihovih dobavljača i ostalih poslovnih partnera.“

 

U nastavku navodimo glavne zaključke istraživanja 93 ispitanika iz CEE regije koja uključuje i ispitanike iz Hrvatske:

·          Ispitanici ističu kako je jedan od najvećih izazova procjena rizika, koja počinje s vrha, iako bi ista pomogla društvima postaviti prioritete.

·          Ispitanici se žale na nedostatak sredstava za upravljanje ovim rizicima.

·          Radi sve značajnije globalizacije poslovanja trgovačkih društava, upravljanje odnosima s trećim stranama predstavlja jedan od najvećih izazova pri suzbijanju podmićivanja i korupcije, pri čemu se pravo na provedbu revizije usklađenosti s ugovornim obvezama ili provođenje dubinskog snimanja trećih strana koristi u manje od polovice slučajeva.

·          Uz poteškoće praćenja poslovnog odnosa s trećim stranama, pola ispitanika priznaje kako nisu razvili formalne procedure za identifikaciju visokorizičnih trećih strana ili nisu svjesni da se navedena procedura provodi u njihovom društvu. Više od polovice ispitanika (63%) koji u svojim ugovorima imaju klauzulu koja im daje pravo na reviziju poslovnog odnosa s trećim stranama napominju kako ne koriste to pravo.

·          Provođenje analitičkih procedura predstavlja sve važniji i troškovno učinkovit alat za kontrolu i suzbijanje podmićivanja i korupcije. Ipak, samo 28% ispitanika navodi kako takve alate koristi za prepoznavanje kršenja procedura, od kojih to svega 27% čini kontinuirano.

·          Društva koja planiraju rast kroz spajanja ili akvizicija trgovačkih društava sa sjedištem u drugim zemljama ne pridaju značajan prioritet pitanjima suzbijanja podmićivanja i korupcije. Samo 20% ispitanika navodi kako se pitanja oko suzbijanja podmićivanja i korupcije uključuju u proces dubinskog snimanja prije dovršenja transakcije.

 

“Unatoč snažnijim kontrolama i politikama za suzbijanje podmićivanja i korupcije, trgovačka društva i dalje ne udovoljavaju propisima te radi toga bivaju značajno kažnjavana od strane regulatora“ izjavio je Jimmy Helm, globalni voditelj za pružanje usluga sprečavanja mita i korupcije u KPMG-u te voditelj forenzičke prakse KPMG-a u Srednjoj i Istočnoj Europi. “Mnogo se govori o ‘tonu sa vrha’, međutim glavnina nedostataka se otkriva na srednjoj i nižoj razini upravljanja, što dovodi do zaključka da ne postoji naglasak na ‘tonu u sredini’. Trgovačka društva mogu imati besprijekoran program suzbijanja podmićivanja i korupcije ali i dalje biti neuspješna u njegovom provođenju ukoliko ne unaprijede svoj način poslovanja.”

 

Globalnu publikaciju možete preuzeti sa slijedećeg linka:

CEE izvješće možete preuzeti sa slijedećeg linka:

Kontakt za medije

Anina Oštrić | Marketing i komunikacije KPMG Croatia d.o.o. | Eurotower, Ivana Lucica 2a/17 | 10 000 Zagreb  | CroatiaTel : +385 1 5390 027| Mob : +385 91 4668 105 | marketing@kpmg.hr | kpmg.hr

© 2018 KPMG LLP, a Delaware limited liability partnership and the U.S. member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit