NF-2015-04- Kamatne stope između povezanih osoba | KPMG | HR

NF-2015-04- Kamatne stope između povezanih osoba - Related party interest rate

NF-2015-04- Kamatne stope između povezanih osoba

Kamatne stope između povezanih osoba Odlukom o objavi kamatne stope na zajmove između povezanih osoba koja je objavljena u NN 137/2015 23. prosinca 2015. godine, ministar financija je propisao kako će kamatna stopa na zajmove između povezanih osoba za svrhe poreza na dobit za 2016. godinu iznositi 5.14% godišnje.

1000

Related content

NF2015-4

Sukladno tome,  od 1. siječnja 2016. godine:

 

·        najviša kamatna stopa koja se smatra priznatom za svrhe poreza na dobit za zajmove hrvatskog poreznog nerezidenta hrvatskom poreznom rezidentu povezanoj osobi povećana je sa 3% godišnje na 5,14% godišnje; i

·        minimalna kamatna stopa na zajmove hrvatskog poreznog rezidenta hrvatskom poreznom nerezidentu povezanoj osobi za svrhe poreza na dobit također je povećana sa 3% godišnje na 5,14% godišnje.

 

Navedeno se primjenjuje i na zajmove između dva hrvatska porezna rezidenta, ako je jedan od njih u povlaštenom poreznom položaju.

 

U svjetlu nove odluke, društva koja koriste financiranje od povezanih osoba trebala bi  čim prije razmotriti postojeće uvjete financiranja i poduzeti odgovarajuće mjere ukoliko je to potrebno.

 

Podsjećamo da je:

 

·        u razdoblju od 1. srpnja 2011. do 30. listopada 2015. godine kamatna stopa za porezne svrhe na zajmove između povezanih osoba iznosila 7% godišnje; i

·        u razdoblju od 31. listopada 2015. do 31. prosinca 2015. godine kamatna stopa za porezne svrhe na zajmove između povezanih osoba iznosila 3% godišnje.

  

Za dodatne informacije, slobodno kontaktirajte Maju Maksimović ili Tomislava Borošaka


Related party interest rate

On 23 December 2015 the Croatian Minister of Finance proclaimed that the interest rate for Croatian Corporate Profit Tax Act purposes on loans between related parties for 2016 will be 5,14% per annum, effective as of 1 January 2016 (National Gazette 137/15).

Accordingly, as of 1 January 2016:

 

·        the maximum corporate profit tax deductible interest rate on loans from a Croatian tax non-resident to a Croatian tax resident related party increased from 3% per annum to 5,14% per annum; and

·        the minimum corporate profit tax acceptable interest rate on loans from a Croatian tax resident to a Croatian tax non-resident related party has also increased from 3% per annum to 5,14% per annum. 

 

The rules also apply to loans between two Croatian tax residents if one of them is in a favorable tax position.

 

All entities using related party financing should take immediate action and review their current loan structures.

 

We remind you that:

 

·        in the period from 1 July 2011 to 30 October 2015, the applicable interest rate for tax purposes on loans from related parties was 7% per annum; and

·        in the period from 31 October 2015 to 31 December 2015, the applicable interest rate for tax purposes on loans from related parties was 3% per annum.

 

For additional information please contact Maja Maksimovic or Tomislav Borosak.

 

TaxNewsFlash

© 2018 KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, a Croatia limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit