NF-2014-01-PDV novosti - VAT Newsflash | KPMG | HR

NF-2014-01-PDV novosti - VAT Newsflash

NF-2014-01-PDV novosti - VAT Newsflash

Od 1. siječnja 2015. godine očekuje nas niz promjena u oporezivanju PDV-om.

1000

Director, Taxation Services

KPMG in Croatia

Contact

Related content

NF2014-01

·        Obračun PDV-a prema naplaćenim naknadama:
- Porezni obveznici čije isporuke iznose do 3 milijuna kuna mogu, bez obzira na oblik poslovanja (npr. d.o.o., obrt, itd.), izabrati plaćanje PDV-a po načelu blagajne odnosno tek po naplati;
- Za porezne obveznike koji odaberu ovakav način oporezivanja odbitak pretporeza će također biti moguć isključivo po plaćanju. 
·        Oporezivanje nekretnina:
    - Od 1. siječnja 2015. godine promet građevinskog zemljišta bit će oporeziv PDV-om;
    - Dolazi do promjene definicije „novih“ nekretnina koje se oporezuju PDV-om te se novim nekretninama smatraju nekretnine prije prvog nastanjenja / korištenja ili ako od datuma prvog nastanjenja / korištenja nije prošlo više od dvije godine;
    - Uvodi se mogućnost odabira načina oporezivanja određenih
nekretnina ukoliko je kupac registriran za PDV, a kako bi se u konačnici
eliminirao nepovratni trošak poreza na promet nekretnina u poslovne svrhe. 
·       Mjesto oporezivanja telekomunikacijskih usluga, usluga radijskog i televizijskog emitiranja te elektronički obavljenih usluga (npr. prodaja
e-knjiga ili drugog digitalnog sadržaja):
- Isporuke ovih usluga osobama koje nisu porezni obveznici oporezuju se u zemljama potrošnje;
- Kako se pružatelji ovih usluga ne bi trebali registrirati u svim zemljama potrošnje, uvodi se pojednostavljeni postupak oporezivanja, tzv. Mini One Stop Shop (MOSS) kojim se omogućuje:
- registracija u samo jednoj državi članici EU;
- podnošenje jedinstvene PDV prijave za sve države članice EU; te
- plaćanje pripadajuće PDV obveze na jednom mjestu. 
·        Ukida se konačni obračun PDV, obveza podnošenja PDV-K prijave postoji još samo za 2014. godinu. 
·        Isporuke dobara i usluga u okviru diplomatskih i konzularnih sporazuma izravno se oslobađaju PDV-a, umjesto putem zahtjeva za povrat. 
·        Svi lijekovi izdani na liječnički recept oporezivat će se jedinstvenom stopom PDV-a od 5%.
  

VAT Newsflash
As of 1 January 2015 the Croatian VAT legislation brings various changes, some of the most important ones are listed below.
 
·    VAT assessment on cash basis:
- Taxpayers whose supplies where below HRK 3 million in the previous calendar year, regardless of their status (e.g. LLC, trade craft, etc.), can opt to assess VAT on a cash basis;
- However, under this scheme input VAT is recoverable only upon payment. 
·    Taxation of real estate:
- As of 1 January 2015 supplies of construction land will be subject to VAT;
- The definition of “new” real estate which is subject to VAT is amended. Under the new definition “new” real estate is real estate that has not been inhabited/used or has been used for less than 2 years;
- Amendments introduce the option to tax certain real estate with VAT in instances where the acquirer is VAT registered, with the view of eliminating the tax cost of supplies of real estate for business purposes. 
·    Place of taxation of telecommunication services, radio and television broadcasting services and electronically supplied services (e.g. the
sale of e-books and other digital content):
- The supply of these services to not VAT registered customers is subject to VAT in jurisdictions where customers are located;
- In order to eliminate registration in each country of consumption, a simplified scheme of taxation is implemented, the so-called Mini One Stop Shop (MOSS) which will allow:
    - The registration for VAT in only one EU Member State;
    - Submission of a single VAT return; and
    - Settlement of VAT at a single point.
 
·    The annual VAT return is being abolished: the obligation remains for the year 2014. 
·    Supplies based on diplomatic and consular agreements are exempt from VAT at the point of supply, instead of through arequest for a refund.
 
·    All prescription medicines would be subject to VAT at the rate of 5%.
 

TaxNewsFlash

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit