Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων | KPMG | GR

Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Τα προγράμματα Διοίκησης και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων αφορούν στελέχη Πληροφορικής που επιθυμούν εξειδικευμένη τεχνική εκπαίδευση.

Τα προγράμματα Διοίκησης και Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων αφορούν...

Διοίκηση και Διαχείριση Πληροφοριακών Συστημάτων

Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας αφορούν σε εξειδικευμένη τεχνική εκπαίδευση για τους επαγγελματίες της Πληροφορικής, των Τεχνολογιών Αιχμής και των συστημάτων Διοικητικής Πληροφόρησης.


Προγράμματα

500.01 Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Συστημάτων Business Intelligence

500.02 Έλεγχος Συστημάτων Πληροφορικής

500.03 Πλαίσιο Εφαρμογής Συστημάτων Master Data Management

500.04 Ασφάλεια Συστημάτων Πληροφορικής και Διαχείριση Τεχνολογικών Κινδύνων Πληροφορικής

500.05 Automating the Budgeting and Reporting Process

500.06 Πληροφοριακά Συστήματα & Υλοποίηση Κεφαλαιακής Επάρκειας (Solvency II) για τον Ασφαλιστικό Κλάδο ΝΕΟ

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία