Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού | KPMG | GR

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα προγράμματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αφορούν στελέχη που επιθυμούν να διευρύνουν τα γνωστικά τους πεδία και να ενισχύσουν τις τεχνικές τους.

Τα προγράμματα Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού αφορούν στελέχη που…

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Τα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού μπορούν να ωφεληθούν σημαντικά από τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας, διευρύνοντας τα γνωστικά τους πεδία και ενισχύοντας τις τεχνικές τους όπως άλλωστε το επιτάσσουν οι απαιτητικές συνθήκες της αγοράς.
 

Προγράμματα

404.01 Τεχνικές Συνέντευξης Επιλογής κατάλληλων Στελεχών βάσει δεξιοτήτων ΝΕΟ

400.02 Συστήματα Αξιολόγησης της Απόδοσης

400.03 Ανάλυση και Περιγραφή Ρόλων σε έναν Οργανισμό ΝΕΟ

404.04 Συστήματα Αποδοχών και Παροχών

400.05 Εξειδικευμένα Θέματα Διοίκησης της Απόδοσης και Ανταμοιβών

404.06 Εκπαίδευση Εκπαιδευτών

400.07 Εργασιακά Θέματα για στελέχη επιχειρήσεων

400.08 Οδηγός Επιβίωσης του HR Business Partner ΝΕΟ

400.09 Workshop - Προετοιμάστε αποτελεσματικά το επόμενο επαγγελματικό σας βήμα, εντός ή εκτός Ελλάδας ΝΕΟ
 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία