Οικονομικά και Ελεγκτικά | KPMG | GR

Οικονομικά και Ελεγκτικά

Οικονομικά και Ελεγκτικά

Τα Ελεγκτικά και Οικονομικά προγράμματα αφορούν στελέχη που επιθυμούν να ενισχύσουν τις ειδικές τεχνικές γνώσεις τους.

Τα Ελεγκτικά και Οικονομικά προγράμματα αφορούν στελέχη που επιθυμούν να ενισχύσουν...

Οικονομικά και Ελεγκτικά

Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας αφορούν στην ενίσχυση των ειδικών τεχνικών γνώσεων που είναι απαραίτητες σε όλα τα στελέχη που ασχολούνται με θέματα Ελεγκτικά και Οικονομικά.

 

Προγράμματα

403.01 Οικονομικά για μη Οικονομικούς

300.02 Ανάπτυξη Σχεδίου Ανάκαμψης ΝΕΟ

300.03
Εκτίμηση εύλογης αγοραίας αξίας επιχειρήσεων

300.04
Μέθοδοι και Μοντέλα μέτρησης του πιστωτικού κινδύνου ΝΕΟ

300.05
Budgeting, Planning and Reporting

300.06 Continuous Auditing (CA) and Continuous Monitoring (CM)

300.07 Μοντέλα VaR και Δείκτες Κινδύνου ΝΕΟ

300.08 Προετοιμασία για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελεγκτών Πληροφοριακών Συστημάτων (CISA)

300.09 Insurance Enterprise Risk Management ΝΕΟ

300.10 Enterprise Risk Management ΝΕΟ

300.11 Αξιολόγηση Επενδύσεων

300.12 Μεθοδολογία Ελέγχου για Δίκτυα Καταστημάτων / Operational Audit

300.13 Measuring Market Risk with Value-at-Risk

300.14 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα για Δικηγόρους

300.15 Δημοσίευση στοιχείων βιώσιμης ανάπτυξης και διασφάλιση περιεχομένου ΝΕΟ

300.16 Solvency II – Αναλύοντας το νέο πλαίσιο φερεγγυότητας για τις Ασφαλιστικές Εταιρίες ΝΕΟ

300.17 Βασικές Αρχές της Εταιρικής Διακυβέρνησης - Ανοικοδόμηση της εταιρικής δομής ΝΕΟ

300.18 Risk Management & Financial Engineering (RMFE)

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία