Μάνατζμεντ, Διοικητικές Ικανότητες και Στρατηγική | KPMG | GR

Μάνατζμεντ, Διοικητικές Ικανότητες και Στρατηγική

Μάνατζμεντ, Διοικητικές Ικανότητες και Στρατηγική

Τα προγράμματα αυτά εστιάζουν στη Διοίκηση Ανθρώπων, Έργων και Επιχειρήσεων, καθώς και στην καθοδήγηση, παρακίνηση και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Τα προγράμματα αυτά εστιάζουν στη Διοίκηση Ανθρώπων, Έργων και Επιχειρήσεων...

Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας αφορούν σε γνώσεις και ικανότητες που είναι σημαντικές στη Διοίκηση Ανθρώπων, Έργων και Επιχειρήσεων, καθώς και στην καθοδήγηση, παρακίνηση και ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων.

Προγράμματα

100.01 Το Μάνατζμεντ από το Α έως το Ω ΝΕΟ

100.03
Δημιουργία και Ηγεσία Ομάδων που υπερέχουν ΝΕΟ

100.04 Αποτελεσματική Επικοινωνία Ομάδας ΝΕΟ

100.05 Η τέχνη του Coaching / The art of Coaching  ΝΕΟ

100.06 Εξειδικευμένες Τεχνικές Παρουσιάσεων / Advanced Presentation Skills ΝΕΟ

100.07 Project Management: Διαχείριση Σκοπού, Πλάνου και Κόστους ΝΕΟ

100.08 Αποτελεσματική Διαχείριση Έργων (Project Management - Best Practices)

100.09 Ο Ευέλικτος Ηγέτης / The Agile Leader ΝΕΟ

100.10 Ενίσχυση Προσωπικής Επιρροής ΝΕΟ

100.11 Συναισθηματική Νοημοσύνη και Εταιρική Ανάπτυξη

100.12 Ξεπερνώντας τα Όρια των Δυνατοτήτων / Unlocking Potential ΝΕΟ

100.13 Ενίσχυση Δεξιοτήτων Γραμματέων Διοίκησης ΝΕΟ

100.14 Workshop - Ανάλυση και Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων

100.15 Workshop - Ευθυγράμμιση Ομάδων / Team Alignment

100.16 Workshop - Παρακίνηση Ομάδων σε Περιόδους Ύφεσης ΝΕΟ

100.17 Workshop - Ανάθεση Εργασιών / Delegation

100.18 Workshop - Δίνοντας και Λαμβάνοντας Ανατροφοδότηση / Feedback Essentials

100.19 Workshop - Ενδυνάμωση Εργαζομένων σε 7 Βήματα

100.20 Workshop - Στοχοθέτηση / Goal Setting

100.21 Workshop - Τεχνικές Γραπτής Επικοινωνίας ΝΕΟ

100.22 Workshop - Δημιουργία Πλέγματος Σχέσεων / Relationship Building ΝΕΟ

100.23 Workshop - Stress Management ΝΕΟ

100.24 Workshop - Beat the clock, improve performance ΝΕΟ

200.01 Τεχνικές Αποτελεσματικών Παρουσιάσεων / Presentation Skills

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία