Πρόγραμμα Ανοιχτών Σεμιναρίων | KPMG | GR

Πρόγραμμα Ανοιχτών Σεμιναρίων

Πρόγραμμα Ανοιχτών Σεμιναρίων

Πρόγραμμα Ανοιχτών Σεμιναρίων

Πρόγραμμα Ανοιχτών Σεμιναρίων

Τα ανοιχτά σεμινάρια της KPMG είναι επιλεγμένα σεμινάρια από το σύνολο των εξειδικευμένων σεμιναρίων του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης της KPMG και απευθύνονται σε ιδιώτες και στελέχη εταιρειών. Το πρόγραμμα των ανοιχτών σεμιναρίων διαμορφώνεται κάθε τρίμηνο και θα ανανεώθεί σύντομα στην ιστοσελίδα μας.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία