Αποσπάσεις εξειδικευμένου προσωπικού | KPMG | GR

Αποσπάσεις εξειδικευμένου προσωπικού

Αποσπάσεις εξειδικευμένου προσωπικού

Η KPMG αποσπά επαγγελματίες με κατάλληλες χρηματοοικονομικές και λογιστικές δεξιότητες σε πελάτες της.

Η KPMG αποσπά επαγγελματίες με κατάλληλες χρηματοοικονομικές και λογιστικές...

Οι επαγγελματίες μας παρέχουν βοήθεια στους μη ελεγχόμενους πελάτες, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τη διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων τους κατά τη διάρκεια της απόσπασης. 

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία

Επισκόπηση ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Η KPMG προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επισκοπήσεις ιστορικής...

 
Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες εύλογης και περιορισμένης διασφάλισης

Η KPMG διεξάγει εργασίες εύλογης ή περιορισμένης διασφάλισης (ΔΠΑΔ 3000)...

 
Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Η KPMG βοηθά με πολύπλοκα συστήματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης...

 
Διαβάστε περισσότερα