Αλλαγές που εισήχθησαν με τον Ν. 4512/2018 | KPMG | GR
close
Share with your friends

Αλλαγές που εισήχθησαν με τον Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018)

Αλλαγές που εισήχθησαν με τον Ν. 4512/2018

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με τον Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.01.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις».

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
  • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.)
  • Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΕ)

© 2018 KPMG Advisors AE, a Greece Corporation and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή