Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με φορολογικούς ελέγχους | KPMG | GR

Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους σε προτεραιοποιημένες και εκκρεμείς υποθέσεις

Πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με φορολογικούς ελέγχους

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε και σχολιάζουμε με συντομία τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τους φορολογικούς ελέγχους σε προτεραιοποιημένες και εκκρεμείς υποθέσεις.

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

  • ΠΟΛ 1192/2017
  • ΠΟΛ 1190/2017
  • ΠΟΛ 1194/2017

© 2018 KPMG Accountants AE, a Greek Societe Anonyme and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή