Αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017 | KPMG | GR

Αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017 (ΦΕΚ ΄Α 110/01.08.2017)

Αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017

Παραθέτουμε τις πιο σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4484/2017 (ΦΕΚ ΄Α 110/01.08.2017) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις».

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
  • Τέλος Επιτηδεύματος
  • Κώδικας ΦΠΑ
  • Επιστροφή φόρου εισοδήματος & ΦΠΑ
  • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
  • Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών
  • Περιορισμοί στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων 

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της KPMG

Η KPMG International έχει δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου ψηφιακή πλατφόρμα που εμπλουτίζει την εμπειρία σας, και σας βοηθάει να βρείτε νέο και συναφές περιεχόμενο.

 
Διαβάστε περισσότερα