Διαδικασία δήλωσης εισοδημάτων από συζύγους με... | KPMG | GR

Διαδικασία δήλωσης εισοδημάτων από συζύγους με διαφορετική φορολογική κατοικία

Διαδικασία δήλωσης εισοδημάτων από συζύγους με...

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε με συντομία το σκεπτικό της απόφασης 1215/2017 του ΣτΕ σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης εισοδημάτων από συζύγους με διαφορετική φορολογική κατοικία.

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε με συντομία το σκεπτικό της απόφασης 1215/2017 του ΣτΕ σχετικά με τη διαδικασία δήλωσης εισοδημάτων από συζύγους με διαφορετική φορολογική κατοικία.

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή