Σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4438/2016 | KPMG | GR
close
Share with your friends

Σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4438/2016

Σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4438/2016

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε παρακάτω τα σημεία με τις πιο σημαντικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4438/2016 (ΦΕΚ Ά 220/28.11.2016) « Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών»

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών και Νομικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή