Ενεργοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

Ενεργοποίηση Αναπτυξιακού Νόμου

Ενεργοποιήθηκαν 4 από τα 8 συνολικά καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Πληροφοριακών Συστημάτων

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Ενεργοποιήθηκαν τα ακόλουθα 4 από τα 8 συνολικά καθεστώτα ενίσχυσης του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016:

Καθεστώς Στόχος Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προτάσεων
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των μορφών 20/12/2016
ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ Κίνητρα για τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων ή τη στήριξη νεοσύστατων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 20/12/2016
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Ενισχύσεις περιορισμένου εύρους με απλοποιημένες διαδικασίες και αυτοτελή αξιολόγηση στη βάση
της χρονικής προτεραιότητας 
28/4/2017
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ (> ΕΥΡΩ 20 εκ.)
Υλοποίηση πολύ μεγάλων επενδυτικών σχεδίων με στόχο την ανάπτυξη της οικονομίας (σταθεροί φορολογικοί συντελεστές, κτλ.)  28/4/2017
     

Μάθετε για τις υπηρεσίες μας που είναι σχετικές με τον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016 (PDF 3 MB).

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη Διοίκηση

Μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις μπορούμε να σταθούμε αρωγός και πολύτιμος συνεργάτης για τους πελάτες μας

 
Διαβάστε περισσότερα

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ψηφίστηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (ΦΕΚ Α117/22.06.2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων...

 
Διαβάστε περισσότερα

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της KPMG

Η KPMG International έχει δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου ψηφιακή πλατφόρμα που εμπλουτίζει την εμπειρία σας, και σας βοηθάει να βρείτε νέο και συναφές περιεχόμενο.

 
Διαβάστε περισσότερα