Νόμος 4410/2016 | KPMG | GR

Νόμος 4410/2016 - Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

Νόμος 4410/2016

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τα σημεία με τις πιο σημαντικές φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4410/2016 (ΦΕΚ Ά 141/03-08-2016) που αφορά σε τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και άλλες διατάξεις

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

  • Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος (N.4172/2013)
  • Φορολογικό Πιστοποιητικό
  • Ενδοομιλικές Συναλλαγές
  • Πρόστιμα
  • Λοιπά θέματα Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013)
  • ΦΠΑ (Ν. 2859/2000)
  • Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (Ν..4223/2013 )

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή