Διευκρίνιση απόφασης ΣΕ σχετικά με τη... | KPMG | GR

Διευκρίνιση απόφασης ΣΕ σχετικά με τη φορολογική κατοικία φυσικού προσώπου και την κοινή δήλωση συζύγων

Διευκρίνιση απόφασης ΣΕ σχετικά με τη...

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε μια σημαντική διευκρίνιση που εισήχθη με την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας υπ’ αριθμ. Α1445/2016 σχετικά με τη φορολογική κατοικία φυσικού προσώπου και την κοινή δήλωση συζύγων.

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

Μια ανατρεπτική απόφαση του ΣτΕ ερμηνεύει την έννοια της φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου και διατυπώνει μια διαφορετική προσέγγιση αναφορικά με την κοινή δήλωση συζύγων με χωριστή φορολογική κατοικία. Συγκεκριμένα το ΣτΕ κρίνει ότι βάσει των γενικότερων κοινωνικών και ηθικών αντιλήψεων της εποχής, αλλά και ανάλογα με τα κοινωνικοοικονομικά δεδομένα των συζύγων, είναι νοητή η χωριστή κατοικία αυτών.

  • Περαιτέρω, για τον προσδιορισμό της κατοικίας κατά περίπτωση, το ΣτΕ κρίνει ότι θα πρέπει να συνεκτιμώνται σωρευτικά όλα τα πρόσφορα στοιχεία που προκύπτουν από τα πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Ακολούθως, οποιαδήποτε απόφαση της φορολογικής αρχής - η οποία φέρει σύμφωνα με το δικαστήριο το βάρος απόδειξης - θα πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και όχι απλώς κατ’ επίκληση της κατοικίας της συζύγου και των τέκνων στην Ελλάδα.
  • Επιπλέον, το Δικαστήριο κρίνει ότι η κοινή δήλωση των συζύγων επιβάλλεται μόνον στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος. Εάν ένας εκ των δύο δεν είναι, τότε δεν υφίσταται υποχρέωση κοινής δήλωσης. Και αντίστροφα, το γεγονός ότι ένας εκ των δύο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδος δεν αρκεί από μόνο του προκειμένου να συναχθεί υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης. Τέλος, το Δικαστήριο τονίζει ότι το σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζεται στους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας και να εξυπηρετεί τις ανάγκες τής ορθής εφαρμογής της και όχι η εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας να προσαρμόζεται στις περιορισμένες δυνατότητες του συστήματος.

Μήπως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να προσαρμοστεί το taxis ώστε να δέχεται χωριστές δηλώσεις;

 

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή