Φορολογικές αλλαγές του Νόμου 4389/2016 | KPMG | GR

Φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4389/2016

Φορολογικές αλλαγές του Νόμου 4389/2016

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε παρακάτω τα σημεία με τις πιο σημαντικές φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4389/2016 (ΦΕΚ Ά 94/27.05.2016) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

1000

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτό το τεύχος

 • Φορολογία Εισοδήματος - Φορολόγηση μερισμάτων
 • Φορολογικές ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων
 • Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ
 • Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων
 • ΕΝΦΙΑ
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9)
 • Έμμεσοι Φόροι
  • ΦΠΑ
  • Φόρος διαμονής
  • Τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση και στη σταθερή τηλεφωνία και στο internet
  • Φορολογία ζύθου
 • Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης και Τέλος Ταξινόμησης
 • Φορολογία Τυχερών Παιγνίων
 • Φόρος Πολυτελείας
 • Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης
  • Πρόστιμα – Ποινικές Κυρώσεις αναφορικά με τη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή