Ασφαλιστικά θέματα που εισάγονται με τον Νόμο 4387/2016 | KPMG | GR

Ασφαλιστικά θέματα που εισάγονται με τον Νόμο 4387/2016

Ασφαλιστικά θέματα που εισάγονται με τον Νόμο 4387/2016

Eίναι ευχαρίστησή μας να προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ που εισάγονται με τον Νόμο 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α’ 85/12.5.2016).

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Ο νόμος εισάγει μια σειρά από νέες έννοιες και επιχειρεί επίσης να αναβάλλει κάποιες εισφορές για το μέλλον.  Επιπλέον επεκτείνει την υπαγωγή στην ασφάλιση και άλλων αμοιβών.  Εξαιτίας του εύρους των αλλαγών, υπάρχουν αρκετές ασάφειες που θα πρέπει να διευκρινισθούν με έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων.

Σε αυτή την έκδοση

Ν.4387/2016

Ενοποίηση Φορέων Κύριας και Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης και ίδρυση
Κοινού Μητρώου των υπόχρεων σε ασφαλιστικές εισφορές και φόρο εισοδήματος.

Ενιαίοι Κανόνες Ασφαλιστικών Εισφορών:

 • Ασφαλιστικές Εισφορές Μισθωτών και 
 • Υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών
 • Κατηγορίες εργαζομένων που εξομοιώνονται με μισθωτούς 
 • Εισφορές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
 • Εισφορές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
 • Εισφορές Κλάδου Υγειονομικής Περίθαλψης
 • Πληρωμή μέσω τραπεζών

Εισφορές αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών:

 • Εισφορές Κλάδου Κύριας Σύνταξης
 • Εισφορές Κλάδου Επικουρικής Σύνταξης
 • Εισφορές Κλάδου Υγειονομικής Περίθαλψης
 • Άλλα σχόλια για αυτή την κατηγορία ασφαλισμένων
 • Προθεσμία καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

Εφάπαξ παροχή

Παραγραφή απαιτήσεων του Ε.Φ.Κ.Α. και επιστροφή εισφορών και παροχών

Παράλληλη ασφάλιση

Συνταξιοδοτικά Θέματα

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή