Σημαντικές φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4387/2016

Νόμος 4387/2016

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε παρακάτω τα σημεία με τις πιο σημαντικές φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ με το Νόμο 4387/2016.

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

Παραθέτουμε τα σημεία με τις πιο σημαντικές φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4387/2016 (ΦΕΚ Ά 85/12.05.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων» και με το νέο Νόμο 4386/2016 (ΦΕΚ Ά 83/11.05.2016) ο οποίος τροποποιεί τη μεταχείριση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R&D).

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της KPMG

Η KPMG International έχει δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου ψηφιακή πλατφόρμα που εμπλουτίζει την εμπειρία σας, και σας βοηθάει να βρείτε νέο και συναφές περιεχόμενο.

 
Διαβάστε περισσότερα