Νόμος 4387/2016 | KPMG | GR

Σημαντικές φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4387/2016

Νόμος 4387/2016

Συνεπείς στη δέσμευσή μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε παρακάτω τα σημεία με τις πιο σημαντικές φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν ΧΘΕΣ ΒΡΑΔΥ με το Νόμο 4387/2016.

1000

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

Παραθέτουμε τα σημεία με τις πιο σημαντικές φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν με το Νόμο 4387/2016 (ΦΕΚ Ά 85/12.05.2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού -συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων» και με το νέο Νόμο 4386/2016 (ΦΕΚ Ά 83/11.05.2016) ο οποίος τροποποιεί τη μεταχείριση δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R&D).

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή