Συνοπτικός οδηγός φορολογίας 2017 | KPMG | GR

Συνοπτικός οδηγός φορολογίας 2017

Συνοπτικός οδηγός φορολογίας 2017

Ο Συνοπτικός Οδηγός Φορολογίας παρουσιάζει τις σημαντικότερες φορολογικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα

Ο Συνοπτικός Οδηγός Φορολογίας παρουσιάζει τις σημαντικότερες φορολογικές...

Ο Συνοπτικός Οδηγός Φορολογίας παρουσιάζει τις σημαντικότερες φορολογικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα

Ο οδηγός βασίζεται στις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως αυτές ίσχυαν στις 10 Μαρτίου 2017 και είναι διαρθρωμένος σε πέντε βασικές ενότητες:

Η παρούσα έκδοση, έχει σκοπό να προσφέρει στον αναγνώστη γενική ενημέρωση, ενώ καμία ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.

Συνδεθείτε μαζί μας

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της KPMG

Η KPMG International έχει δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου ψηφιακή πλατφόρμα που εμπλουτίζει την εμπειρία σας, και σας βοηθάει να βρείτε νέο και συναφές περιεχόμενο.

 
Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός οδηγός - Φορολογία νομικών προσώπων

Ο Συνοπτικός Οδηγός Φορολογίας παρουσιάζει τις σημαντικότερες φορολογικές υποχρεώσεις...

 
Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός οδηγός - Φορολογία κληρονομιών

Ο Συνοπτικός Οδηγός Φορολογίας παρουσιάζει τις σημαντικότερες φορολογικές υποχρεώσεις...

 
Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός οδηγός - Έμμεση φορολογία

Ο Συνοπτικός Οδηγός Φορολογίας παρουσιάζει τις σημαντικότερες φορολογικές...

 
Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός οδηγός - Φορολογία ακινήτων

Ο Συνοπτικός Οδηγός Φορολογίας παρουσιάζει τις σημαντικότερες φορολογικές...

 
Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικός οδηγός - Φορολογία φυσικών προσώπων

Ο Συνοπτικός Οδηγός Φορολογίας παρουσιάζει τις σημαντικότερες φορολογικές υποχρεώσεις...

 
Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές υπηρεσίες

Ανταποκρινόμαστε στις επιχειρηματικές προκλήσεις των πελατών με υπηρεσίες...

 
Διαβάστε περισσότερα

Ειδήσεις

Η φορολογία στην Ελλάδα για τη μεταβίβαση οικογενεια...

Ολοκληρώθηκε η παγκόσμια φορολογική έρευνα της KPMG για τις οικογενειακές επιχειρήσεις