Φορολογικός οδηγός - Φορολογία φυσικών προσώπων | KPMG | GR

Φορολογικός οδηγός - Φορολογία φυσικών προσώπων

Φορολογικός οδηγός - Φορολογία φυσικών προσώπων

Ο Συνοπτικός Οδηγός Φορολογίας παρουσιάζει τις σημαντικότερες φορολογικές υποχρεώσεις στις οποίες υπόκεινται τα φυσικά και νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Ο Συνοπτικός Οδηγός Φορολογίας 2016 είναι διαρθρωμένος σε πέντε βασικές ενότητες (φορολογία φυσικών προσώπων, φορολογία νομικών προσώπων, έμμεση φορολογία, φορολογία κληρονομιών και φορολογία ακινήτων) και βασίζεται στις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, όπως αυτές ίσχυαν στις 31 Μαρτίου 2016. 

Διαβάστε στην ενότητα "Φορολόγηση φυσικών προσώπων" τον τρόπο φορολόγησης ανά είδος εισοδήματος, καθώς και ορισμένες βασικές διαδικαστικές και δηλωτικές υποχρεώσεις που αφορούν φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.

Η παρούσα έκδοση, έχει σκοπό να προσφέρει στον αναγνώστη γενική ενημέρωση, ενώ καμία ενέργεια δεν πρέπει να γίνει χωρίς προηγουμένως να ληφθεί κατάλληλη επαγγελματική συμβουλή που θα στηρίζεται στα πραγματικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης.

Συνοπτικός οδηγός φορολογίας 2016

Δείτε τα υπόλοιπα μέρη του φορολογικού οδηγού που σας ενδιαφέρουν

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή