Έρευνες Αποδοχών & Παροχών της KPMG | KPMG | GR

Αποτελέσματα ερευνών αποδοχών & παροχών της KPMG

Αποτελέσματα ερευνών αποδοχών & παροχών της KPMG

Η KPMG στην Ελλάδα διεξάγει ετήσιες Έρευνες Αποδοχών & Παροχών οι οποίες περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για τις HR τάσεις στην αγορά

Η KPMG στην Ελλάδα διεξάγει ετήσιες Έρευνες Αποδοχών & Παροχών οι οποίες...

Στις έρευνες που ολοκληρώθηκαν το 2016 συμμετείχαν 174 Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες από όλους τους κλάδους. Για μια ακόμα χρονιά οι έρευνες αποδοχών και παροχών της KPMG αποτέλεσαν τις εκτενέστερες και πιο ολοκληρωμένες έρευνες στην ελληνική αγορά, καθώς περιλάμβαναν στοιχεία για 400 περίπου θέσεις.  

Επιπλέον, για 15η συνεχή χρονιά πραγματοποιήθηκε η ειδική Έρευνα Ανώτατων Στελεχών με ανάλυση μισθολογικών στοιχείων και βασικών παροχών για 4 θέσεις, ενώ όπως κάθε χρόνο οι συμμετέχουσες εταιρείες μπόρεσαν να συγκρίνουν τα μισθολογικά στοιχεία των δικών τους θέσεων εργασίας με τα αντίστοιχα της αγοράς ή επιλεγμένου δείγματος εταιρειών που έλαβαν μέρος στην έρευνα (Benchmarking).

Για την παραγγελία μίας ή περισσότερες από τις έρευνες, καθώς και για την παραγγελία εξατομικευμένων ερευνών για την εταιρεία σας (benchmarking), παρακαλούμε εκτυπώστε και αποστείλατε την αίτηση αγοράς αποτελεσμάτων μέσω fax στο +30 210 60 62 111.

Κατεβάστε την αίτηση αγοράς

Συνδεθείτε μαζί μας

Έρευνες αποδοχών & παροχών 2017

Έρευνες αποδοχών & παροχών 2017

H KPMG ανακοινώνει για 24η χρονιά τη διεξαγωγή των Ερευνών Αποδοχών & Παροχών, οι οποίες αποτελούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις εταιρείες

Ευρετήριο θέσεων εργασίας - Έρευνα αποδοχών & παροχών

Ευρετήριο θέσεων εργασίας - Έρευνα αποδοχών & παροχών

Ευρετήριο θέσεων εργασίας για τις Έρευνες Αποδοχών και Παροχών της KPMG

Συνόψεις αποτελεσμάτων ερευνών αποδοχών & παροχών 2016

Γενική έρευνα αποδοχών & παροχών 2016

Η Γενική Έρευνα Αποδοχών και Παροχών της KPMG Ελλάδας για το 2016 με δείγμα 174 ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών παρέχει πληροφόρηση για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά σε θέματα αποδοχών και παροχών καθώς και σε εργασιακά θέματα.

 
Διαβάστε περισσότερα

Ανώτατα στελέχη

Η Έρευνα Αποδοχών και Παροχών των Ανωτάτων Στελεχών για το 2015 με δείγμα 475 συμμετεχόντων στελεχών από 109 ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες παρέχει πληροφόρηση για τις τάσεις που επικρατούν στην αγορά και περιλαμβάνει 4 διαφορετικές θέσεις εργασίας (Managing Director, General Manager, Deputy General Manager, Director).

 
Διαβάστε περισσότερα

Ασφαλιστικός Κλάδος

Η Έρευνα της KPMG παρουσιάζει στοιχεία αποδοχών και παροχών για 127 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία για το 2015 βασίζεται σε δείγμα 17 εταιρειών και περισσότερων των 3 000 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

 
Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Καταναλωτικών Προϊόντων

Η Έρευνα της KPMG παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 140 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 32 εταιρειών και 4 390 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

 
Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Λιανεμπορίου

Η Έρευνα της KPMG παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 124 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 26 εταιρειών και 14 000 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

 
Διαβάστε περισσότερα

Κλάδος Υψηλής Τεχνολογίας

Η Έρευνα της KPMG παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 168 θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 17 εταιρειών και 5 012 κατόχων θέσεων εργασίας στην ελληνική αγορά.

 
Διαβάστε περισσότερα

Φαρμακευτικός και Αγροχημικός Κλάδος

Η Έρευνα παρουσιάζει αναλυτικά στοιχεία αποδοχών και παροχών για 132 γενικές και 42 εξειδικευμένες κλαδικές θέσεις εργασίας. Πρόκειται για την πληρέστερη έρευνα αποδοχών και παροχών η οποία βασίζεται σε δείγμα 30 εταιρειών και περισσότερων από 3 600 κατόχων...

 
Διαβάστε περισσότερα