Η διττή εξειδίκευση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα | KPMG | GR

Η διττή εξειδίκευση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη σύγχρονη αγορά εργασίας

Η διττή εξειδίκευση ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Η εξειδίκευση έχει αναγορευτεί αναμφίβολα σε μία από τις βασικότερες παραμέτρους της σύγχρονης εξέλιξης της εργασίας, όμως παράλληλα οι μοντέρνες επιχειρήσεις αναζητούν και αναδεικνύουν τους ανθρώπους που μπορούν να αναλάβουν ευρύτερες αρμοδιότητες.

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Business partners with laptop

Στο μέσον αυτής της αντίφασης, εμφανίζονται νέοι ρόλοι που απαιτούν διττή επαγγελματική εξειδίκευση, διαφορετικές τεχνικές γνώσεις και μεγαλύτερο εύρος δεξιοτήτων. Αρκετές θέσεις αναζητούν τον ιδανικό υποψήφιο σε επαγγελματίες με ανεπτυγμένες δεξιότητες σε περισσότερα από ένα πεδία. Ο συνδυασμός διαφορετικών δεξιοτήτων μπορεί να προκύπτει είτε από εκπαιδευτικές διαδικασίες σε διαφορετικά γνωστικά πεδία είτε από την εργασιακή εμπειρία σε ρόλους διαφορετικού αντικειμένου. Τέτοια προφίλ επαγγελματιών παρουσιάζουν συχνά ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την κάλυψη πιο σύνθετων ρόλων και αναδεικνύονται δυναμικότερα λόγω του αβέβαιου περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστικά, ακόμα και οι ίδιοι οι υποψήφιοι δυσκολεύονται να κατηγοριοποιήσουν τις δεξιότητές τους κάτω από τον τίτλο ενός παραδοσιακού αντικειμένου εξειδίκευσης, όπως για παράδειγμα ένα στέλεχος της διεύθυνσης Διαχείρισης Πιστωτικού Κινδύνου μίας τράπεζας που μπορεί να ισορροπεί μεταξύ της εξειδίκευσης στην Πληροφορική και τον Πιστωτικό Έλεγχο. Πολλά ακόμα παραδείγματα στελεχών με διττή εξειδίκευση θα μπορούσαν να αναφερθούν ενδεικτικά, συνδυάζοντας δεξιότητες σε διαφορετικά πεδία.

  • Engineering & Χρηματοοικονομικά 
  • Θετικές Επιστήμες & Πληροφορική 
  • Οικονομικά & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
  • Επιστήμες Υγείας & Μάρκετινγκ - Επικοινωνία 
  • Engineering & Πωλήσεις 
  • Πληροφορική & Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 
  • Στατιστική & Μάρκετινγκ ή Πωλήσεις

Η διττή εξειδίκευση, εκτός από ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για την κάλυψη σύνθετων ρόλων, φαίνεται πως επηρεάζει και την προοπτική εξέλιξης στελεχών προς διοικητικούς ρόλους υψηλότερης ευθύνης.

Έτσι, παρά το γεγονός ότι οι εργοδότες συνηθίζουν να αναζητούν μεσαία στελέχη με πρότερη επιτυχημένη θητεία σε παρόμοιους ρόλους και ιδανικά εντός του ίδιου κλάδου, θεωρούν προαπαιτούμενη την εμπειρία από διαφορετικά τμήματα και επιχειρησιακές λειτουργίες (π.χ. υποχρεωτικό rotation) για τη δυναμικότερη εξέλιξη των ταλέντων τους προς διοικητικές θέσεις.

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή