Στρατηγικές επιπτώσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ | KPMG | GR

Στρατηγικές επιπτώσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ

Στρατηγικές επιπτώσεις της Φερεγγυότητας ΙΙ

O ασφαλιστικός κλάδος γίνεται ολοένα και πιο περίπλοκος. Εάν οι προκλήσεις που δημιουργήθηκαν από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, τον αυξανόμενο ανταγωνισμό και την πίεση στην τιμολόγηση συνδυαζόμενες με την έλλειψη καινοτομίας και τους νεοεισερχόμενους δεν ήταν αρκετές, το πλαίσιο της Φερεγγυότητας ΙΙ θα βγει στον αέρα την 1η Ιανουαρίου 2016.

1000

Contact

Σχετικό περιεχόμενο

Strategic implications arising from Solvency II

Σε συνέχεια της πρόσφατης κοινοποίησης της Διαδικασίας Έγκρισης Εσωτερικών Υποδειγμάτων, η KPMG έχει εξετάσει τις στρατηγικές επιπτώσεις που πιστεύουμε ότι θα προκύψουν από την Φερεγγυότητα II.   

Ο κλάδος ανταποκρίθηκε στις υποκείμενες δυναμικές της αγοράς με ένα κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, μείωση του κόστους και τη στρατηγικό εξορθολογισμό κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών. 

Πιστεύουμε ότι η Φερεγγυότητα II θα λειτουργήσει ως ένας επιπλέον επιταχυντής τέτοιων ενεργειών.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας αν θέλετε να συζητήσουμε οποιοδήποτε από τα θέματα που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο, ή επιθυμείτε να συζητήσουμε τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην επιχείρησή σας η Φερεγγυότητα II.

Solvency II

With Solvency II now live, what more needs to be done by insurers to embed the processes and systems that have been developed?

 
Διαβάστε περισσότερα

© 2017 KPMG LLP, a UK limited liability partnership, and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative, a Swiss entity. All rights reserved.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή