Νόμος «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσ... | KPMG | GR

Νόμος «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Παρεμβάσεων»

Νόμος «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσ...

Συνεπείς στη δέσμευση μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε τα σημεία με τις πιο σημαντικές φορολογικές αλλαγές που εισήχθησαν την Παρασκευή με το Νόμο «Μέτρα για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Παρεμβάσεων».

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτό το τεύχος

  • Ενιαίος Φόρος Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ)
  • Φορολογία Εισοδήματος
  • Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ)
  • Ρυθμίσεις Ν. 4321/2015
  • Εγκλήματα Φοροδιαφυγής

© 2017 KPMG Λογιστές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή