Παρατηρήσεις επί των τελικών προτεινόμενων συστάσεων του σχεδίου δράσης BEPS του ΟΟΣΑ

Παρατηρήσεις επί των τελικών προτεινόμενων συστάσ...

Συνεπείς στη δέσμευση μας να σας προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με όλα τα τρέχοντα φορολογικά θέματα, παραθέτουμε το δελτίο ενημέρωσης που εξέδωσε η KPMG International με παρατηρήσεις ανά δράση, προκειμένου να βοηθήσει τους πολυεθνικούς οργανισμούς να κατανοήσουν τις πιθανές επιπτώσεις των τελικών συστάσεων για τις 15 Δράσεις του Σχεδίου «Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και Μεταφορά Κερδών» (Base Erosion and Profit Shifting “BEPS”), που εκδόθηκε από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Γεν. Διευθύντρια, Φορολογικές Υπηρεσίες

KPMG in Greece

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Στις 5 Οκτωβρίου, ο ΟΟΣΑ δημοσίευσε τις τελικές συστάσεις του για το σχέδιο δράσης BEPS. Μολονότι η εφαρμογή του και το χρονοδιάγραμμα θα διαφέρει από χώρα σε χώρα – ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ήδη ενσωματώσει μέρος του σχεδίου δράσης – η δημοσίευση των τελικών συστάσεων του ΟΟΣΑ σηματοδοτεί μια σημαντική στροφή από το στάδιο των συστάσεων και των διαβουλεύσεων στο στάδιο της νομοθεσίας και της εφαρμογής.

Πολλές κυβερνήσεις θα ξεκινήσουν άμεσα την ενσωμάτωση των συστάσεων του ΟΟΣΑ στη φορολογική τους νομοθεσία, ενώ άλλες θα ενεργήσουν σε δεύτερη φάση, εξετάζοντας πρώτα τους τρόπους με τους οποίους άλλες χώρες θα ενσωματώσουν τις αλλαγές στους εσωτερικούς τους κανόνες. Οι αλλαγές που επέρχονται, οι οποίες θα περιλαμβάνουν αυστηρότερα μέτρα για διαφάνεια, πιο αυστηρές πολιτικές ενδοομιλικής τιμολόγησης και περισσότερες υποχρεώσεις γνωστοποίησης στοιχείων, θα επηρεάσουν τους πολυεθνικούς οργανισμούς οπουδήποτε κι αν εδρεύουν.

Για να βοηθήσουν τους πολυεθνικούς οργανισμούς να εκτιμήσουν τις πιθανές επιπτώσεις, οι φορολογικοί σύμβουλοι του δικτύου της KPMG ανέλυσαν τις τελευταίες συστάσεις του ΟΟΣΑ και εξέδωσαν παρατηρήσεις ανά δράση, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Επισημάνσεις σχετικά με τις αλλαγές μεταξύ των προηγούμενων προσχεδίων του ΟΟΣΑ και της τελικής έκδοσης της 5ης Οκτωβρίου 2015.
  • Αξιολογήσεις των σχεδίων δράσης που είναι πιθανότερο να έχουν άμεσο αντίκτυπο στη νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.
  • Προσδιορισμό των θεμάτων, η αντιμετώπιση των οποίων ενδέχεται να αποτελέσει τη μεγαλύτερη πρόκληση για τους πολυεθνικούς οργανισμούς.
  • Προβλέψεις για την εφαρμογή στις διάφορες χώρες.

Οι Ελληνικοί Όμιλοι επίσης θα επηρεαστούν και θα πρέπει να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Σχέδιο Δράσης «Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και Μεταφορά Κερδών» (Base Erosion and Profit Shifting “BEPS”) του ΟΟΣΑ είναι διαθέσιμες στο KPMG Tax News Flash Special Edition και στο OECD website.

 

© 2017 KPMG Λογιστές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της KPMG

Η KPMG International έχει δημιουργήσει μια υψηλού επιπέδου ψηφιακή πλατφόρμα που εμπλουτίζει την εμπειρία σας, και σας βοηθάει να βρείτε νέο και συναφές περιεχόμενο.

 
Διαβάστε περισσότερα