Η συνέντευξη αλλάζει μορφή : Αποδοχή, προετοιμασί... | KPMG | GR

Η συνέντευξη αλλάζει μορφή : Αποδοχή, προετοιμασία, ειλικρίνεια και διεκδίκηση

Η συνέντευξη αλλάζει μορφή : Αποδοχή, προετοιμασί...

Οι μεταβαλλόμενες κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις της τελευταίας χρονιάς και τα συναισθήματα που βιώσαμε εξαιτίας αυτών - άγχος, ανασφάλεια, αβεβαιότητα - μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε ότι η κρίση στην αγορά εργασίας της χώρας μας δεν αποτελεί ένα φαινόμενο παροδικό. Όλα δείχνουν πως πρόκειται για μια "πάγια συνθήκη" , την οποία οφείλουμε να αποδεχθούμε και να διαχειριστούμε προκείμενου να αποκτήσουμε ενεργητική στάση απέναντι στην καριέρα, τα επαγγελματικά "θέλω" και τις επιδιώξεις μας.

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Προετοιμασία για συνέντευξη

Ως επαγγελματίες σύμβουλοι επιλογής προσωπικού, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, έχουμε γίνει αποδέκτες της ολοένα και μεγαλύτερης ανησυχίας των στελεχών μπροστά στις συνεχείς αναδιοργανώσεις και τις μειώσεις προσωπικού στις εταιρείες τους, της ανασφάλειας των ανέργων που βρίσκονται για μεγάλο διάστημα εκτός εργασίας και των δυσκολιών επανατοποθέτησης τους, καθώς και της αναβλητικότητας των εταιρειών αναφορικά με νέες προσλήψεις. Παρακολουθούμε την αυξανόμενη τάση φυγής των Ελλήνων στο εξωτερικό, καθώς και τη σημαντική απώλεια εξειδικευμένων στελεχών σε τομείς αιχμής. Στο πλαίσιο όμως των υφιστάμενων συνθηκών εργασίας, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι προκύπτουν και αξιόλογες ευκαιρίες για εξειδικευμένο προσωπικό σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα. Γιατί όμως ο ίδιος μας ο εαυτός μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για μια επιτυχημένη επανατοποθέτηση ή μετακίνηση; Γιατί κάποιες φορές ενώ το βιογραφικό μας είναι ιδανικό για ένα ρόλο, δεν καταφέρνουμε να επιλεγούμε; Δεν «χάνουμε» πάντα από τον πιο ταιριαστό με τις προδιαγραφές της θέσης υποψήφιο, αλλά από εκείνον που είχε καλύτερη απόδοση στη συνέντευξη. 

 

Διαχείριση συναισθημάτων

Επαγγελματίες, άνεργοι για μεγάλο διάστημα, νιώθουν απογοήτευση, θυμό, παραίτηση, απώλεια επιρροής, μειωμένη αυτοπεποίθηση και ενοχές. Οι συνθήκες όμως έχουν αλλάξει, η ανεργία δεν θεωρείται πλέον ταμπού, δεν εκλαμβάνεται ως προσωπική τους αποτυχία. Ακολουθώντας τα κατάλληλα βήματα προετοιμασίας, οφείλουν να διαχειριστούν τα αρνητικά τους συναισθήματα, καθώς η απόδοση στις συνεντεύξεις είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με όσα νιώθουν και κουβαλάνε, με τη στιβαρότητα που επιδεικνύουν, την τεκμηρίωση των θέσεων τους με ισχυρή και δομημένη επιχειρηματολογία, τις ειλικρινείς απαντήσεις σε «φορτισμένες» ερωτήσεις, τις οποίες δεν πρέπει να αποφύγουν αλλά να διαχειριστούν με ηρεμία (αφορούν συνήθους σε λόγους διακοπής συνεργασίας, κενά διαστήματα μεταξύ εργασιακών ρόλων, συχνές επαγγελματικές αλλαγές). Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο εκάστοτε αξιολογητής έχει παρόμοιες παραστάσεις, δεν ζει σε μια άλλη πραγματικότητα, είναι σήμερα πιο δεκτικός να κατανοήσει «εναλλακτικές» επαγγελματικές επιλογές. Αξιολογεί πιο θετικά ένα συνειδητοποιημένο επαγγελματία που αναγνωρίζει γεγονότα και λάθη και προσπαθεί να βρει λύσεις και να προχωρήσει μπροστά, παρά κάποιον που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των αποφάσεων του και εμφανίζεται αμέτοχος απέναντι στις επιλογές του.

Συνέντευξη με "ανοικτά χαρτιά"

Παρά τη δύσκολη οικονομικά συγκυρία, πολλά στελέχη εταιρειών ενδιαφέρονται να μετακινηθούν καθώς βιώνουν έντονη αβεβαιότητα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον λόγω πιθανών οργανωσιακών αλλαγών ή προβλημάτων πληρωμών και δυσαρέσκεια λόγω μειωμένων απολαβών και έλλειψης ευκαιριών επαγγελματικής εξέλιξης, Καλούνται όμως να διαχειριστούν πέραν των δικών τους συναισθημάτων και τη δυσπιστία των εταιρειών σχετικά με τους λόγους αναζήτησης ενός νέου επαγγελματικού βήματος. Οδηγός σωστών ή λανθασμένων απαντήσεων φυσικά και δεν υπάρχει, καθώς η συνέντευξη είναι μια δυναμική διαδικασία. Ποιος είναι όμως ο ενδεδειγμένος τρόπος αντίδρασης σε ανάλογες περιστάσεις; Ως υποψήφιοι, οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς, να περιγράψουμε έντιμα και ειλικρινά τα «θέλω» μας, να σκιαγραφήσουμε το δικό μας επαγγελματικό προφίλ για να δώσουμε τη δυνατότητα στην απέναντι πλευρά να μας αξιολογήσει σε σχέση με τον προτεινόμενο ρόλο. Υποψήφιοι και εργοδότες γίνονται πιο απαιτητικοί, προσπαθώντας να εκμαιεύσουν εκατέρωθεν τις πληροφορίες εκείνες που θα τους βοηθήσουν στη λήψη απόφασης. Τα ενοχικά συναισθήματα, η απόκρυψη πληροφοριών και η ωραιοποίηση καταστάσεων και συμπεριφορών δεν είναι σύμμαχοι μιας εποικοδομητικής συνέντευξης.

Διεκδίκηση και Δράση

Ως "ενδιάμεσοι" μεταξύ εταιρειών και υποψηφίων, οι σύμβουλοι επιλογής στελεχών, καλούμαστε να απεικονίσουμε ρεαλιστικά τις ευκαιρίες και δυσκολίες της σύγχρονης αγοράς εργασίας και να φέρουμε κοντά τις δυο πλευρές. Είναι αξιοσημείωτο, ότι παρά τα σταθερά υψηλά ποσοστά ανεργίας στη χώρα μας, για ορισμένους «κρίσιμους» εργασιακούς ρόλους αντιμετωπίζουμε δυσκολία στον εντοπισμό κατάλληλων στελεχών. Μήπως δεν ισχύει τελικά ο μύθος περί υψηλής διαθεσιμότητας έμπειρων στελεχών στην αγορά; Ανταγωνισμός φυσικά υπάρχει, αλλά οι κατάλληλες επαγγελματικές ευκαιρίες για τον καθένα μας είναι λιγοστές και οι ρόλοι με τους οποίους ταιριάζουμε περιορισμένοι. Οφείλουμε να τους αναγνωρίσουμε, να προετοιμαστούμε και να τους διεκδικήσουμε προβάλλοντας στη συνέντευξη τα μοναδικά στοιχεία που ενισχύουν την υποψηφιότητα μας για την εκάστοτε θέση με ψυχολογία "νικητή".

Ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις της σύγχρονής αγοράς, τα στελέχη οφείλουν να οπλιστούν με υπομονή, να απαλλαχθούν από ενοχές, να προσαρμοστούν στις σημερινές συνθήκες των αναβολών, καθυστερήσεων, "παγωμένων" θέσεων και να προετοιμαστούν για πιθανές απορρίψεις μέχρι τον ερχομό της κατάλληλης ευκαιρίας. Παράλληλα, οι εταιρ;ίες καλούνται να παραμείνουν εστιασμένες στην εξεύρεση εξειδικευμένων στελεχών για «κρίσιμους» ρόλους και την αναζήτηση ταλέντων, λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες εντοπισμού των ιδανικών υποψήφιών και την αναγκαιότητα για άμεσες επιλογές και αποφάσεις. Σίγουρα, χωρίς την ανάληψη ρίσκων εκατέρωθεν, αν μείνουμε όλοι στάσιμοι- υποψήφιοι και εργοδότες – προσδοκώντας το αύριο της ισορροπίας και της σταθερότητας, οι κατάλληλες επαγγελματικές ευκαιρίες «θα έχουν κάνει φτερά», και οι ταλαντούχοι ιδανικοί υποψήφιοι για τον εκάστοτε ρόλο ή οργανισμό δεν θα είναι διαθέσιμοι.

Συντάκτης

Ρεβέκκα Παπαηλιού, Επιβλέπουσα Ανώτερη Σύμβουλος, Υπηρεσίες Ανθρώπινου Δυναμικού 

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή