Ευρωπαϊκό βαρόμετρο οικογενειακών επιχειρήσεων | KPMG | GR

Οι προτεραιότητες των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Ευρωπαϊκό βαρόμετρο οικογενειακών επιχειρήσεων

H KPMG σε συνεργασία με το European Family Businesses (EFB), παρουσιάζει την ετήσια έρευνα για τα θέματα που απασχολούν τις οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Με γνώμονα ότι η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα ανήκουν ή ελέγχονται από οικογένειες, η έρευνα αυτή αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο ενημέρωσης και λήψης αποφάσεων.

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Έρευνα KPMG: Οι προτεραιότητες των οικογενειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Για πρώτη φορά σας παρουσιάζεται, σε ξεχωριστή εύχρηστη έκθεση, οι απαντήσεις για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές επιχειρήσεις που συμμετείχαν φέτος στην έρευνα, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες οικογενειακές επιχειρήσεις στην Ευρώπη.

Η KPMG έχει δημιουργήσει ένα παγκόσμιο τμήμα διαχείρισης προβλημάτων και προκλήσεων των οικογενειακών επιχειρήσεων και έχει αναπτύξει ειδικές μεθοδολογίες παροχής συμβουλευτικής που βασίζονται στους επτά πυλώνες δράσεων, όπως διαδοχή, εταιρική διακυβέρνηση, βιωσιμότητα, ειδικά φορολογικά θέματα κλπ. 

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή